3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học JavaScript căn bản – Miễn phí

khoá học JavaScript căn bản

Khóa học JavaScript căn bản – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu chi tiết về các khái niệm cơ bản trong JS
 • Xây dựng được website đầu tiên kết hợp với JS
 • Tự tin khi phỏng vấn với kiến thức vững chắc

Nội dung của khóa học

 • javascript can ban-bai 1-khai niem ve javascript
 • javascript can ban-bai 2- the script
 • javascript can ban-bai 3-tong quan ve javascript
 • jvvascript can ban-bai 4-hien thi message popup
 • javascript can ban-bai 5- khai bao bien
 • javascript can ban-bai 6- toan tu
 • javascript can ban-bai 7-tong quan ve kieu du lieu
 • javascript can ban-bai 8-string trong javascript
 • javascript can ban-bai 9-number trong javascript
 • javascript can ban bai 10-boolean trong javascript
 • javascript can ban bai 11- object trong javascript
 • javascript can ban bai 12- date trong javascript
 • javascript can ban bai 14-nun and underfined
 • javascript can ban bai 15-functions
 • javascript can ban bai 16-lenh re nhanh if
 • javascript can ban bai 17-lenh re nhanh if
 • javascript can ban bai 18-vong lap for
 • javascript can ban bai 19- vong lap while va do-while
 • javascript can ban bai 20-pham vi cua bien trong javascipt
 • javascript can ban bai 21- ham eval
 • javascript can ban bai 23- strict mode
 • javascript can ban bai 24- hoisting
 • javascript can ban bai 25- class trong javascript
 • javascript can ban bai 26- tim hieu sau hon ve object
 • javascript can ban bai 27-tu khoa this-youtube
 • javascript can ban bai 28-tu khoa new va qua trinh khoi tao object-youtube
 • javascript can ban bai 29-prototype
 • javascript can ban bai 30-ke thua trong javascript
 • javascript can ban bai 31-closure
 • javascript can ban bai 32- intermediately invoked funtion expresson

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Tedu

Đánh giá của học viên tại JavaScript căn bản

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học JavaScript căn bản – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button