100.28.132.102
Lê Thẩm DươngPhát Triển Bản Thân

Khóa học lãnh đạo là một nghề phải học – Miễn phí

khoá học lãnh đạo là một nghề phải học

Khóa học lãnh đạo là một nghề phải học – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nguyên nhân thất bại của một người lãnh đạo.
 • Các chùm khái niệm người lãnh đạo phải biết: nhân sự, nghề lãnh đạo, sản phẩm của nghề lãnh đạo và cách bán sản phẩm đó.
 • Hiểu cách xây dựng quyền lực cho bản than
 • Kỹ năng sử dụng quyền lực của một người lãnh đạo tài ba.
 • Hiểu rõ nghề lãnh đạo là gì? Ở đâu thì cần lãnh đạo?
 • Giải pháp biến nguồn lực thành mục tiêu.
 • Tố chất lãnh đạo cần có và cách cải thiện.
 • Phương pháp sử dụng quyền lực chuẩn xác.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tổng quan, đặt vấn đề nghề lãnh đạo

 • Bài 1: Đặt vấn đề: Lãnh đạo là gì
 • Bài 2: Vị trí của lãnh đạo và các nguyên nhân thất bại
 • Bài 3: Giải pháp biến nguồn lực thành mục tiêu
 • Bài 4: Tổng kết chương: lãnh đạo là nghề

Phần 2: Các khái niệm về nghề lãnh đạo

 • Bài 5: Các khái niệm về nghề lãnh đạo
 • Bài 6: Khái niệm: Nhân sự
 • Bài 7: Thực hành tương tác về khái niệm nhân sự
 • Bài 8: Khái niệm: Lãnh đạo
 • Bài 9: Sản phẩm của nghề lãnh đạo
 • Bài 10: Bán sản phẩm nghề lãnh đạo
 • Bài 11: Tổng kết khái niệm lãnh đạo
 • Bài 12: Thực hành tương tác về khái niệm lãnh đạo

Phần 3: Các thành tố của nghề lãnh đạo

 • Bài 13: Các thành tố của nghề lãnh đạo
 • Bài 14: Thành tố thứ nhất: Tố chất
 • Bài 15: Giới thiệu yếu tố đầu tiên của tố chất: Tầm nghĩ
 • Bài 16: Năng lực (căn) là gì
 • Bài 17: 6 mức độ của tầm (cốt)
 • Bài 18: Yếu tố thứ hai và thứ ba của tố chất: Quy tụ và tạo
 • Bài 19: Tổng kết về tố chất
 • Bài 20: Thành tố thứ hai: Xây dựng quyền lực
 • Bài 21: Các quyền của nhà lãnh đạo
 • Bài 22: Tổng kết về quyền lực
 • Bài 23: Thành tố thứ ba: Phương pháp sử dụng quyền
 • Bài 24: Các phương pháp sử dụng quyền
 • Bài 25: Thành tố thứ tư: Kỹ năng sử dụng quyền
 • Bài 26: Hệ thống các kỹ năng
 • Phần 4: Tổng kết
 • Bài 27: Tổng kết và giới thiệu các chương trình sau

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Thẩm Dương

giảng viên Lê Thẩm Dương

Đánh giá của học viên tại lãnh đạo là một nghề phải học

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học lãnh đạo là một nghề phải học – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button