44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học Lập trình Javascript từ cơ bản đến nâng cao – Miễn phí

khoá học Lập trình Javascript từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học Lập trình Javascript từ cơ bản đến nâng cao – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Các bài học trình bày những lý thuyết cơ bản dễ hiểu về Javascript.
 • Thiết lập được môi trường chạy JavaScript.
 • Làm việc với biến thành thạo trong JavaScript.

Nội dung của khóa học

01 – Giới thiệu khóa học

 • 001 – Giới thiệu khóa học & File đính kèm

02 – Cài đặt

 • 002 – Cài đặt editor và plugin javascript snippet
 • 003 – Cài đặt template sử dụng trong khóa học

03 – Chương trình đầu tiên và khái niệm cơ bản về javascript

 • 004 – Khởi động với hàm đầu tiên trong javasript
 • 005 – Khái niệm về biến trong javascript

04 – Toán tử, định danh và câu lệnh so sánh trong javascript

 • 006 – Toán tử và áp dụng trong viết hiệu ứng click
 • 007 – Định danh trong javascript
 • 008 – Câu lệnh so sánh trong javascript

05 – Kiểu hay sử dụng nhất trong javascript – Mảng và đối tượng

 • 009 – Mảng là gì – Tại sao phải dùng mảng
 • 010 – 3 cách khai bảo mảng
 • 011 – Kiểu dữ liệu đối tượng
 • 012 – Thao tác với kiểu dữ liệu đối tượng
 • 013 – Dấu nháy và các toán tử rút gọn

06 – Xử lý text, xử lý số và sử dụng vòng lặp trong javascript

 • 014 – Vòng lặp
 • 015 – Vòng lặp for in
 • 016 – Use Strict là gì
 • 017 – Xử lý text trong javascript
 • 018 – Xử lý số trong javascript

07 – Hàm và các loại hàm sử dụng trong javascript

 • 019 – Hàm là gì
 • 020 – Thực hành với hàm có tham số và không có tham số
 • 021 – Return là gì – hai tác dụng của return
 • 022 – Clousure function hay sử dụng
 • 023 – Thao tác với kiểu dữ liệu đối tượng – vì sao cần phải có constructor
 • 023.2 – Khái niệm const
 • 023.3 – Khái niệm chuỗi thay thế trong javascript

08 – Javascript thay cho Jquery

 • 023.4 – Giới thiệu 4 hàm mới sử dụng trong vẽ giao diện frontend bằng javascript
 • 023.5 – Tạo dữ liệu demo và duyệt mảng phức hợp
 • 023.6 – Hoàn thiện ví dụ demo bằng cách sử dụng Template String trong javascript
 • 024 – Giới thiệu phần học javascript thuần viết cho frontend

09 – Sử dụng vòng lặp thao tác với thẻ HTML

 • 025 – Cách truy xuất đến một phần tử và thay đổi giá trị của phần tử trong javascript
 • 026 – Sử dụng vòng lặp thao tác với các thẻ HTML

10 – Các hàm truy xuất phần tử dành cho Frontend

 • 027 – Sử dụng ID trong javascript
 • 028 – Sử dụng Class trong javascript
 • 029 – Sử dụng hàm querySelector
 • 030 – Hàm đa năng sử dụng nhiều nhất – querySelectorAll

11 – Các hàm xử lý giao diện của javascript

 • 031 – Ba hàm xử lý giao diện cực mạnh trong javascript
 • 032 – Xử lý sự kiện trong javascript và khái niệm về document ready

12 – Học viết hiệu ứng thực tế qua bài tập

 • 033 – Bắt đầu viết hiệu ứng bằng javascript thuần dựa trên kiến thức đã học
 • 034 – Phương pháp viết hiệu ứng javascript với Animation

13 – Phương pháp viết hiệu ứng hai chiều với Animation

 • 035 – Viết hiệu ứng 2 chiều nâng cao với javascript
 • 036 – Áp dụng javascript vào animation 2 chiều

14 – Viết hiệu ứng tương tác notification của facebook

 • 037 – Viết lại các hiệu ứng tương tác của facebook bằng javascript – Phần HTML
 • 038 – Hiệu ứng tương tác facebook – Phần CSS
 • 039 – Viết hiệu ứng javascript như facebook – Phần 1
 • 040 – Viết hiệu ứng javascript như facebook – Phần 2

15 – Phương pháp viết hiệu ứng tổng quát thông qua truyền tham số bằng HTML5

 • 041 – Phương pháp viết hiệu ứng tổng quát hóa trong truyền dữ liệu của javascript
 • 042 – Truyền tham số giữa HTML và Javascript thế nào
 • 043 – Học cách viết javascript cho frontend dạng tổng quát

16 – Viết hiệu ứng tổng quát cho Facebook bằng phương pháp truyền tham số

 • 044 – Áp dụng phương pháp tham số HTML qua thực hành hiệu ứng Facebook – Phần HTML
 • 045 – Tạo CSS cho phần giao diện hiệu ứng
 • 046 – Xử lý hiệu ứng cho Icon bằng javascript
 • 047 – Hoàn thiện phần gửi nhận thông tin qua HTML bằng javascript

17 – Tóm tắt phần kiến thức cơ bản javascript

 • 048 – Xử lý if else đối với hiệu ứng click
 • 049 – Tổng kết kiến thức javascript học được

18 – Viết hiệu ứng tương tác menu – phần HTML-CSS

 • 050 – Tống kết kiến thức đã học và giới thiệu phần bài tập xử lý menu
 • 051 – Phần HTML cho hiệu ứng Menu bằng javascript
 • 052 – Phần CSS cho giao diện menu

19 – Viết hiệu ứng tương tác menu – phần Javascript

 • 053 – Phần javascript cho hiệu ứng
 • 054 – Phần javascript hoàn thiện và cách sử dụng biểu đồ tốc độ
 • 055 – Hướng dẫn cách xử lý các hiệu ứng còn lại

20 – Các hàm cần thiết để thao tác với hiệu ứng Scroll

 • 057 – Bắt sự kiện và tính vị trí
 • 058 – Bài tập đầu tiên với hàm scroll

21 – Xử lý phần giao diện và tương tác cho hiệu ứng Scroll đầu tiên

 • 059 – Xử lý phần giao diện
 • 060 – Xử lý phần javascript
 • 061 – Hoàn thiện hiệu ứng scroll sử dụng javascript

22 – Viết hàm tương tác Scroll qua bài tập thực tế trên facebook – kenh14

 • 062 – Thực hành viết hàm scroll qua bài tập thực tế
 • 063 – Viết hàm javascript xử lý phần Menu Scroll
 • 064 – Viết javascript tương tác cho cột bên phải
 • 065 – Tổng kết các hàm javascript xử lý cho tương tác scroll

23 – Viết hiệu ứng load bằng Javascript

 • 066 – Viết hiệu ứng load bằng javascript
 • 23.2 – ‘Đổ bê tông’ kiến thức qua bài tập thực hành Javascript
 • 140 – CSS3 tóm tắt các thuộc tính cơ bản
 • 140 – CSS3 tóm tắt các thuộc tính cơ bản (1)
 • 141 – Áp dụng thuộc tính tâm quay kết hợp với javascript
 • 142 – Áp dụng hiệu ứng CSS3 sử dụng thuộc tính tâm quay
 • 143 – Sử dụng After Before kết hợp với Scale
 • 144 – Sử dụng thuộc tính Transform Style và Perspective cho hiệu ứng 3D
 • 145 – Thực hành thuộc tính CSS 3D qua bài tập đặc trưng tạo hình lập phương bằng 6 div
 • 146 – Thực hành làm hiệu ứng Youtube bằng Javascript – Phần 1 khởi động
 • 147 – Thực hành làm hiệu ứng Youtube bằng Javascript – Phần 2 xử lý Javascript
 • 148 – Thực hành Javascript qua bài tập làm tương tác trên Lazada.vn
 • 149 – Tạo hiệu ứng Logo cho website Lazada.vn
 • 150 – Xử lý phần cuộn chuột cho website Lazada.vn
 • 151 – Hoàn thiện phần hiệu ứng logo cho website Lazada.vn
 • 152 – Xử lý phần hiệu ứng cuộn chuột thay đổi menu cho Lazada
 • 153 – Xử lý hiệu ứng tương tác cho nút ‘Tất cả danh mục’
 • 154 – Xử lý phần logic của việc click vào nút ‘Tất cả danh mục’
 • 155 – Hoàn thiện phần tương tác menu của Lazada
 • 156 – Khởi động hiệu ứng Content Slider với phần HTML
 • 157 – Xử lý giao diện Content Slider với CSS
 • 158 – Logic và thao tác với phần nút điều hướng Content Slider
 • 159 – Phần Javascript tương tác với nội dung
 • 160 – Hoàn thiện hiệu ứng Content Slider

24 – Khởi động Project viết hiệu ứng Slide bằng javascript

 • 067 – Viết hiệu ứng Slide bằng javascript
 • 068 – Khởi động project Slide bằng javascript

25 – Phương thức xử lý phần chuyển Slide bằng javascript

 • 069 – Xử lý CSS phần chuyển slide
 • 070 – Viết javascript cho phần chuyển slide

26 – Cách xử lý giao diện luôn luôn Full màn hình

 • 071 – Xử lý phần bố cục HTML cho nội dung slide
 • 072 – Cách xử lý giao diện lúc nào cũng full màn hình

27 – Dựng bố cục và nội dung cho Slide

 • 073 – Dựng bố cục cơ bản cho Slide bằng relative và absolute
 • 074 – Xử lý chi tiết giao diện của Slide và hoàn thiện giao diện

28 – Logic của việc tạo hiệu ứng chuyển động trong Slide

 • 075 – Tính vị trí của đối tượng bằng Javascript
 • 076 – Viết hiệu ứng Slide chuyển động tương ứng khi click vào nút
 • 077 – Logic của việc tạo hiệu ứng chuyển động bằng CSS3 kết hợp với javascript

29 – Hoàn thiện hiệu ứng

 • 078 – Viết hoàn chỉnh hiệu ứng chuyển động của toàn bộ slide – Phần 1
 • 079 – Viết hoàn chỉnh hiệu ứng chuyển động của toàn bộ slide – Phần 2

30 – Viết hàm Auto Slide

 • 080 – Lý thuyết về auto slide
 • 081 – Tính xem đang ở Slide nào
 • 082 – Viết hàm tự chuyển động
 • 083 – Hoàn thiện hiệu ứng Javascript auto slide
 • 084 – Ý nghĩa của hàm clearInterval

31 – Khởi động projec thứ 2 viết hiệu ứng slide nâng cao

 • 085 – Giới thiệu phần hướng dẫn viết hiệu ứng nâng cao
 • 086 – Khởi động project với HTML

32 – Hoàn thiện phần giao diện

 • 087 – Xử lý giao diện Project trực tiếp bằng Chrome Dev Tool
 • 088 – Hoàn thiện giao diện chuẩn bị cho viết tương tác bằng Javascript

33 – Logic của hàm javascript

 • 089 – Phân tích logic của chương trình
 • 090 – Cách xác định phần tử hiện tại và phần tử tiếp theo khi ấn nút Next

34 – Viết chuyển động bằng Javascript và CSS3

 • 091 – Thêm chuyển động bằng Javascript
 • 092 – Viết CSS3 cho chuyển động đầu tiên

35 – Giới thiệu hàm Javascript check trạng thái của chuyển động

 • 093 – Phân tích luồng hoạt động tiếp theo của hiệu ứng tương tác
 • 094 – Giới thiệu hàm Javascript check trạng thái của chuyển động

36 – Hoàn thiện hàm xử lý nút next của hiệu ứng

 • 095 – Check chuyển động slide kết thúc
 • 096 – Hoàn thiện hiệu ứng tương tác cho nút next trong slide

37 – Xử lý lỗi click liên tiếp nhiều lần

 • 097 – Xử lý lỗi khi click liên tiếp nhiều lần
 • 098 – Xử lý chi tiết biến ‘trạng thái’ trong chương trình

38 – Hoàn thiện hàm xử lý nút previous của hiệu ứng

 • 099 – Viết hàm Javascript xử lý cho nút Previous
 • 100 – Tạo chuyển động sử dụng Javascript
 • 101 – Tạo chuyển động sử dụng CSS
 • 102 – Hoàn thiện logic cho nút Previous

39 – Phương pháp đóng gói code trong javascript

 • 103 – Sử dụng kiến thức về Function và tham số để đóng gói code
 • 104 – Viết Javascript chi tiết cho việc đóng gói Code

40 – Sử dụng thành thạo toán tử 3 ngôi qua việc đóng gói code

 • 105 – Sử dụng toán tử ba ngôi viết 1 dòng bằng 6 dòng
 • 106 – Áp dụng toán tử 3 ngôi trong việc đóng gói code – Phần 1
 • 107 – Áp dụng toán tử 3 ngôi trong việc đóng gói code – Phần 2
 • 108 – Áp dụng toán tử 3 ngôi trong việc đóng gói code – Phần 3

41 – Thiết kế hiệu ứng số 2 và số 3

 • 109 – Chữa bài tập số 2 về thiết kế hiệu ứng hiển thị trên Slide
 • 110 – Chữa bài tập số 3 về thiết kế hiệu ứng hiển thị trên Slide

42 – Phản xạ về cách viết hiệu ứng CSS3 qua 6 bài tập

 • 111 – Ứng dụng 4 về xử lý hiệu ứng
 • 112 – Bài tập 5 về hiệu ứng javascript
 • 113 – Bài tập 6 về hiệu ứng javascript
 • 114 – Bài tập 7 về hiệu ứng javascript
 • 115 – Bài tập 8 về hiệu ứng javascript
 • 116 – Bài tập 9 về hiệu ứng javascript

43 – Khởi động project viết hiệu ứng tương tác ảnh của Facebook bằng Javascript

 • 117 – Viết chức năng tương tác ảnh của facebook bằng javascript native
 • 118 – Dựng HTML cho project viết tương tác ảnh trên facebook

44 – Hoàn thiện phần setup HTML – CSS

 • 119 – Hoàn chỉnh HTML nội dung cho tương tác ảnh trên facebook
 • 120 – Phần CSS cho nội dung
 • 121 – Hoàn thiện giao diện HTML – CSS

45 – Viết Javascript cho chức năng ban đầu của chương trình

 • 122 – Xử lý logic ban đầu cho chương trình
 • 123 – Xử lý javascript cho khối nền
 • 124 – Viết Javascript cho chức năng đóng cửa sổ
 • 125 – Xử lý phần nội dung hiển thị ra

46 – Lại xử lý tiếp CSS

 • 126 – Xử lý phần CSS cho khối thông tin ảnh facebook
 • 127 – Xử lý hiển thị khối thông tin bằng javascript

47 – Bắt đầu Code phần ảnh

 • 128 – Bắt đầu làm phần ảnh
 • 129 – Xử lý phần CSS cho khối các ảnh
 • 130 – Căn giữa một phần tử theo chiều dọc thế nào

48 – Lại xử lý tiếp Javascript

 • 131 – Logic code của phần gallery ảnh
 • 132 – Sử dụng Javascript nhận biết ảnh Active
 • 133 – Cách xử lý code sau khi active và bí mật của nút X

49 – Logic thực hiện hiệu ứng chuyển ảnh của Facebook

 • 134 – Logic thực hiện việc chuyển ảnh của Facebook
 • 135 – Xác định chỉ số phần tử hiện tại bằng Javascript
 • 136 – Xác định chỉ số phần tử tiếp theo bằng Javascript

50 – Hoàn thiện hiệu ứng ảnh Facebook

 • 137 – Xử lý hoàn thiện logic cho nút Next facebook

138 – Xử lý nút Prev Facebook

 • 51 – Bài tập nâng cao cho phần tương tác ảnh Facebook
 • 139 – Bài tập làm hoàn chỉnh hiệu ứng ảnh facebook

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

gianng vien Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại Lập trình Javascript từ cơ bản đến nâng cao

đánh giá học viên tại khoá học Lập trình Javascript từ cơ bản đến nâng cao

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Lập trình Javascript từ cơ bản đến nâng cao – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button