3.236.112.70
Lập Trình - CNTT

Khóa học lập trình mạng – java network – Miễn phí

khoá học lập trình mạng - java network

Khóa học lập trình mạng – java network – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Kiến thức mạng truyền thông là những kiến thức về mạng điện thoại di động, PSTN, hệ thống GPS, mạng như BlueTooth, WUSB, mạng sensor…. Nhất là cách sử dụng cũng như khai thác chúng.
 • Mô hình lập trình mạng là những kiến thức về cách xây dựng hệ thống mạng, mô hình xây dựng chương trình ứng dụng mạng, kiến thức về cơ sở dữ liệu…

Nội dung của khóa học

 • 01.Giới Thiệu Khoá Học Lập Trình Mạng
 • 02.Java Network 01 – Giới thiệu về lập trình mạng trong Java
 • 03.Java Network 02 – URL class trong Java
 • 04.Java Network 03 URLConnection Class trong Java
 • 05.Java Network 04 HttpURLConnection trong Java
 • 06.Java Network 05 InetAddress trong Java
 • 07.Java Network 06 Java Socket Programming
 • 08.Java Network 07 Chat sử dụng socket trong Java
 • 09.Java Network 08 Java DatagramSocket trong Java
 • 10.Java Network 09 Java RMI gọi hàm từ xa

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Trung Tâm Java

Đánh giá của học viên tại lập trình mạng – java network

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học lập trình mạng – java network – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button