3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học lập trình reactjs – Miễn phí

khoá học lập trình reactjs

Khóa học lập trình reactjs – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

– Khóa học sẽ giúp bạn làm chủ công nghệ REACT của Facebook, giúp bạn có thể thiết kế những trang WEB dựa trên nền tảng REACT một cách chuyên nghiệp nhất.

– Hoàn tất khóa học, bạn có thể apply vào các công ty lập trình Web/Mobile có yêu cầu REACT.

– Hoàn tất khóa học, bạn sẽ có ít nhất 02 trang web hoàn chỉnh thực tế trên AppStore, tạo ưu thế để xin việc làm ở những nơi yêu cầu kinh nghiệm

Nội dung của khóa học

 • Lập trình React.js Bài 1- Cài đặt môi trường.mp4
 • Lập trình React.js Bài 2- Nhúng React vào HTML Phần 1.mp4
 • Lập trình React.js Bài 3- Nhúng React vào HTML Phần 2.mp4
 • Lập trình React.js Bài 4- Khái niệm JSX và thư viện Babel Core.mp4
 • Lập trình React.js Bài 5- Tách React ra file riêng.mp4
 • Lập trình React.js Bài 6- Giới thiệu Component trong ReactJS.mp4
 • Lập trình React.js Bài 7- Component lồng nhau.mp4
 • Lập trình React.js Bài 8- Props trong ReactJS.mp4
 • Lập trình React.js Bài 9- Props đặc biệt – children.mp4
 • Lập trình React.js Bài 10- Bắt sự kiện trong ReactJS Phần 1.mp4
 • Lập trình React.js Bài 11- Bắt sự kiện trong ReactJS Phần 2.mp4
 • Lập trình React.js Bài 12- State trong ReactJS Phần 1.mp4
 • Lập trình React.js Bài 13- State trong ReactJS Phần 2.mp4
 • Lập trình React.js Bài 14- Ref trong ReactJS.mp4
 • Lập trình React.js Bài 15- Bài tập 1 – Làm quen với state và sự kiện onClick.mp4
 • Lập trình React.js Bài 16- Bài tập 2 – Đổi hình bằng sự kiện click.mp4
 • Lập trình React.js Bài 17- Bài tập 3 – Đổi hình bằng setInterval.mp4
 • Lập trình React.js Bài 18- Bài tập 4 – Render Html từ mảng String.mp4
 • Lập trình React.js Bài 19- Bài tập 5 – Render Html từ mảng đối tượng.mp4
 • Lập trình React.js Bài 20- ReactJS _ AJAX – Quản lý ghi chú 1.mp4
 • Lập trình React.js Bài 21- ReactJS _ AJAX – Quản lý ghi chú 2.mp4
 • Lập trình React.js Bài 22- ReactJS _ AJAX – Quản lý ghi chú 3.mp4
 • Lập trình React.js Bài 26- ReactJS _ AJAX – Quản lý ghi chú 4.mp4
 • Lập trình React.js Bài 26- ReactJS _ AJAX – Quản lý ghi chú 5.mp4
 • Lập trình React.js Bài 26- ReactJS _ AJAX – Quản lý ghi chú 6.mp4
 • Lập trình React.js Bài 26- ReactJS _ AJAX – Quản lý ghi chú 7.mp4

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Khoa Phạm Training

giảng viên Khoa Phạm Training

 • Tôi là Phạm Trường Đăng Khoa, hiện đang là giảng viên CNTT tại Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ & C.E.O tại Công Ty TNHH Giáo Dục – Công Nghệ Khoa Phạm.
 • Đam mê lớn nhất của tôi là được học hỏi & vận dụng các kỹ thuật thiết kế mới nhất vào Công nghệ thông tin, KhoaPham.Vn luôn dẫn đầu về đào tạo kỹ thuật lập trình web, ứng dụng di động, Lập trình Social Network.

Đánh giá của học viên tại lập trình reactjs

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học lập trình reactjs – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button