3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học lập trình webservice cho di động – Miễn phí

khoá học lập trình webservice cho di động

Khóa học lập trình webservice cho di động – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Có được kiến thức toàn diện về lập trình .net Webservice (SOAP, RESTful).
 • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server.
 • Nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver.
 • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.

Nội dung của khóa học

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ .NET WEBSERVICE VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ LẬP TRÌNH

 • Bài 0: Group hỗ trợ học viên & Đề cương chi tiết Webservice
 • Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
 • Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
 • Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
 • Bài 4: Cài đặt Visual Studio

PHẦN 2: CÀI ĐẶT IIS WEBSERVER

 • Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off
 • Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server

PHẦN 3: LẬP TRÌNH WEBSERVICE SOAP VỚI VISUAL STUDIO

 • Bài 7: Giới thiệu về SOAP
 • Bài 8: Tạo dịch vụ truy vấn kiểu dữ liệu cơ sở với SOAP
 • Bài 9: Tạo dịch vụ truy vấn một đối tượng với SOAP
 • Bài 10: Tạo dịch vụ truy vấn nhiều đối tượng với SOAP
 • Bài 11: Tạo dịch vụ thêm mới dữ liệu với SOAP
 • Bài 12: Tạo dịch vụ sửa dữ liệu với SOAP
 • Bài 13: Tạo dịch vụ xóa dữ liệu với SOAP
 • Bài 14: Cài đặt Webservice SOAP lên IIS Webserver
 • Bài 15: Kiểm tra Webservice SOAP với công cụ WCF Client Test

PHẦN 4: TƯƠNG TÁC DI ĐỘNG ANDROID VỚI WEBSERVICE SOAP

 • Bài 16: Cách triệu gọi Webservice trả về kiểu cơ sở
 • Bài 17: Cách triệu gọi Webservice trả về một đối tượng
 • Bài 18: Cách triệu gọi Webservice trả về một danh sách đối tượng
 • Bài 19: Cách triệu gọi Webservice thêm dữ liệu
 • Bài 20: Cách triệu gọi Webservice sửa dữ liệu
 • Bài 21: Cách triệu gọi Webservice xóa dữ liệu

PHẦN 5: LẬP TRÌNH WEBSERVICE RESTFUL VỚI VISUAL STUDIO

 • Bài 22: Giới thiệu về RESTful
 • Bài 23: Tạo Web API với HttpGet
 • Bài 24: Tạo Web API với HttpPost
 • Bài 25: Tạo Web API với HttpPut
 • Bài 26: Tạo Web API với HttpDelete
 • Bài 27: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver
 • Bài 28: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman
 • Bài 29: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester

PHẦN 6: TƯƠNG TÁC DI ĐỘNG ANDROID VỚI WEBSERVICE RESTFUL

 • Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpGet
 • Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPost
 • Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut
 • Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete

PHẦN 7: CÁC BÀI TẬP RÈN LUYỆN

 • Bài 34: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus
 • Bài 36: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm
 • Bài 37: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái
 • bài 38: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Thế Thị Hoa

giảng viên trần duy thanh

Đánh giá của học viên tại lập trình webservice cho di động

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học lập trình webservice cho di động – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button