44.211.117.197
Ngoại NgữTiếng Anh

[Chia sẻ] Khóa học nền tảng tiếng anh cho người mới bắt đầu – Miễn phí

 Khóa học nền tảng tiếng anh cho người mới bắt đầu - Miễn phí

[Chia sẻ] Khóa học nền tảng tiếng anh cho người mới bắt đầu – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Phát triển kỹ năng đọc và phân biệt bảng phiên âm quốc tế
 • Biết cách nối âm, biến âm, luyện ngữ điệu trong câu như người bản ngữ, thực hành nói trong các đoạn hội thoại
 • Nắm vững và sử dụng thành thạo 12 thì ngữ pháp cơ bản và ứng dụng trong giao tiếp
 • Củng cố kiến thức về các loại từ, loại câu trong tiếng Anh.
 • Xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc nhất cho việc học thi các chứng chỉ IELTS, TOEIC…
 • Giao tiếp phản xạ, thực hành các mẫu câu giao tiếp thông dụng, các mẫu hội thoại, bài tập luyện tập nghe, phản xạ theo chủ điểm thông dụng

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu

 • Bài 1: Giới thiệu
 • Bài 2: Nhập môn

Phần 2: Ngữ âm cơ bản – Nguyên âm

 • Bài 3: Đọc chuẩn bảng chữ cái tiếng Anh
 • Bài 4: Giới thiệu tổng quan ngữ âm cơ bản
 • Bài 5: Tổng quan bảng phiên âm quốc tế – IPA
 • Bài 6: Luyện cặp âm /i:/, /ɪ/
 • Bài 7: Phân biệt cặp âm /i:/, /ɪ/
 • Bài 8: Luyện cặp âm /uː/, /ʊ/
 • Bài 9: Phân biệt cặp âm /uː/, /ʊ/
 • Bài 10: Luyện cặp âm /æ/, /e/
 • Bài 11: So sánh cặp âm /æ/, /e/
 • Bài 12: Luyện cặp âm /ɜː/, /ə/
 • Bài 13: Luyện cặp âm /ɔː/, /ɒ/
 • Bài 14: Luyện cặp âm /ɑː/, /ʌ/
 • Bài 15: Luyện các âm /eɪ/, /ɔɪ/, /ɪə/, /ʊə/
 • Bài 16: Luyện các âm /əʊ/, /eə/, /aɪ/, /aʊ/

Phần 3: Ngữ âm cơ bản – Phụ âm

 • Bài 17: Luyện cặp âm /p/, /b/
 • Bài 18: Luyện cặp âm /t/, /d/
 • Bài 19: Luyện cặp âm /tʃ/, /dʒ/
 • Bài 20: Luyện cặp âm /k/, /g/
 • Bài 21: Luyện cặp âm /f/, /v/
 • Bài 22: Luyện cặp âm /s/, /z/
 • Bài 23: Luyện cặp âm /θ/, /ð/
 • Bài 24: Luyện cặp âm /ʃ/, /ʒ/
 • Bài 25: Luyện các âm /m/, /n/, /ŋ/
 • Bài 26: Luyện cặp âm /l/, /r/
 • Bài 27: Luyện cặp âm /h/, /w/
 • Bài 28: Luyện âm /j/06:26

Phần 4: Tổng kết ngữ âm cơ bản

 • Bài 29: Thực hành đọc phiên âm trong đoạn văn
 • Bài 30: Những lỗi phát âm cần tránh
 • Bài 31: Những từ Tiếng Anh cần đặc biệt chú ý
 • Bài 32: Tổng kết toàn bộ phần ngữ âm cơ bản

Phần 5: Ngữ âm nâng cao

 • Bài 33: Giới thiệu tổng quan ngữ âm nâng cao
 • Bài 34: Dạng rút gọn của từ
 • Bài 35: Cách đọc mạo từ xác dịnh “THE”
 • Bài 36: Âm kết thúc
 • Bài 37: Luyện đọc đuôi kết thúc “s” và “es”
 • Bài 38: Luyện đọc đuôi kết thúc “ed”
 • Bài 39: Luyện nối âm, biến âm
 • Bài 40: Luyện giảm âm
 • Bài 41: Luyện ngữ điệu của câu
 • Bài 42: Thực hành nói trong đoạn hội thoại
 • Bài 43: Tổng kết toàn bộ ngữ âm nâng cao

Phần 6: Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

 • Bài 44: Tổng quan ngữ pháp Tiếng Anh
 • Bài 45: Danh từ, vị trí, chức năng và dấu hiệu nhận biết
 • Bài 46: Các loại danh từ
 • Bài 47: Tính từ, vị trí, chức năng và dấu hiệu nhận biết
 • Bài 48: Cách dùng tính từ đuôi “_ed” và đuôi “_ing”
 • Bài 49: Trạng từ, vị trí, chức năng và cách sử dụng các loại trạng từ
 • Bài 50: Giới từ và cách sử dụng giới từ chỉ nơi chốn
 • Bài 51: Cách sử dụng các giới từ chỉ thời gian
 • Bài 52: Các câu, cụm chứa giới từ hay sử dụng trong giao tiếp
 • Bài 53: Cách sử dụng các loại động từ
 • Bài 54: Các sử dụng các loại động từ khuyết thiếu
 • Bài 55: Các sử dụng các loại động từ sê, look at với watch và hear với listen
 • Bài 56: Phân biệt cách sử dụng các động từ tell, say, talk, speak, come và go
 • Bài 57: Bảng đại từ và cách sử dụng
 • Bài 58: Cách sử dụng các loại đại từ chỉ định
 • Bài 59: Cách sử dụng các loại đại từ bất định
 • Bài 60: Cách sử dụng chính xác các loại mạo từ
 • Bài 61: Cấu trúc câu
 • Bài 62: Cách đặt câu hỏi với các từ để hỏi
 • Bài 63: Cách sử dụng thì hiện tại đơn ứng dụng trong giao tiếp
 • Bài 64: Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn ứng dụng trong giao tiếp
 • Bài 65: Cách sử dụng thì quá khứ đơn ứng dụng trong giao tiếp
 • Bài 66: Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn ứng dụng trong giao tiếp
 • Bài 67: Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành ứng dụng trong giao tiếp
 • Bài 68: Các động từ bất quy tắc hay sử dụng
 • Bài 69: Cách sử dụng thì tương lai ứng dụng trong giao tiếp
 • Bài 70: Tổng kết các thì và vận dụng linh hoạt trong giao tiếp

Phần 7: Những cấu trúc và loại câu giao tiếp thông dụng

 • Bài 71: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 1
 • Bài 72: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 2
 • Bài 73: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 3
 • Bài 74: Những cấu trúc giao tiếp thông dụng phần 4
 • Bài 75: Ứng dụng các loại câu so sánh vào giao tiếp
 • Bài 76: Ứng dụng các loại câu điều kiện vào giao tiếp
 • Bài 77: Tổng kết toàn bộ kiến thức ngữ pháp đã học

Phần 8: Giao tiếp cơ bản

 • Bài 78: Giới thiệu tổng quan phần học
 • Bài 79: Cách giới thiệu bản thân hấp dẫn
 • Bài 80: Các từ vựng hay dùng trong chủ điểm gia đình (Family)
 • Bài 81: Các mẫu hội thoại về chủ điểm gia đình
 • Bài 82: Bài hát “Father and son”
 • Bài 83: Bài tập luyện nghe theo chủ điểm gia đình
 • Bài 84: Các từ vựng hay dùng trong chủ điểm sở thích (Hobbies)
 • Bài 85: Các cấu trúc hay sử dụng với chủ điểm sở thích
 • Bài 86: Bài tập luyện nghe theo chủ điểm sở thích
 • Bài 87: Cách nói chuyện với người nước ngoài
 • Bài 88: Những lưu ý khi chào hỏi
 • Bài 89: Cách tiếp tục gợi mở vấn đề và phát triển hội thoại
 • Bài 90: Cách làm cuộc trò chuyện trở nên hứng thú hơn
 • Bài 91: Bài tập luyện nghe small talks
 • Bài 92: Tổng kết
 • Bài 93: Tổng kết toàn phần

Phần 9: Kiểm tra cuối khoá

 • Bài 94: Kiểm tra cuối khoá

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Hannah Phạm

giảng viên Hannah Phạm

Đánh giá của học viên tại nền tảng tiếng anh cho người mới bắt đầu

đánh giá học viên tại khoá học nền tảng tiếng anh cho người mới bắt đầu

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học nền tảng tiếng anh cho người mới bắt đầu – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button