100.28.132.102
Đồ Họa - Làm Video

[Chia sẻ] Khóa học Thiết kế đồ họa nâng cao với Adobe Illustrator và Photoshop – Miễn phí

khoá học Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator và Photoshop

[Chia sẻ] Khóa học Thiết kế đồ họa nâng cao với Adobe Illustrator và Photoshop – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Làm chủ công cụ Adobe Illustrator và Photoshop nâng cao
 • Cải thiện kỹ năng thiết kế

Nội dung của khóa học

 • 1_001-Gioithieukhoahoc
 • 003-Phantichsanphamthucte
 • 4_004-Phantichquitrinhthietkequaprojectthucte
 • 5_005-Lythuyetvequytrinhthietke
 • 7_Videohuongdanthemvecaidatvacrackphanmemchokhoahoc
 • 8_001-Gioithieuphanhoctuduymautrongthietke
 • 9_002-Banhxemaulagi
 • 17_010-Hocvetinhcachmauquavidu
 • 18_001-Lythuyetvethietkechu
 • 19_002-13khainiemcobanvechu
 • 20_003-Taifont,timfont,vasudungfont

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

giảng viên Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator và Photoshop

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator và Photoshop – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button