3.233.221.90
Đồ Họa - Làm Video

Khóa học Làm phim hoạt hình 3D bằng Blender – Miễn phí

khoá học Làm phim hoạt hình 3D bằng Blender

Khóa học Làm phim hoạt hình 3D bằng Blender – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Biết các quy trình tạo ra một nhân vật hoạt hình
 • Sử dụng thành thạo phần mềm Bldender miễn phí
 • Tạo ra được một nhân vật hoạt hình
 • Tạo ra những bộ phim hoạt hình 3D
 • Tự tin ửng tuyển vào các công ty hoạt hình
 • Tạo ra một bộ phim hoàn chỉnh

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giao diện và các đối tượng cơ bản

 • Bài 1: Giới thiệu Blender Tải và cài đặt
 • Bài 2: Giới thiệu giao diện Blender, Thao tác với các cửa sổ
 • Bài 3: Giới thiệu Menu File và User preference
 • Bài 4: Cửa sổ 3D view, Điều khiển vùng nhìn
 • Bài 5: Các đối tượng cơ bản
 • Bài 6: Trục tọa độ, hình chiếu và phối cảnh trong không gian 3D
 • Bài 7: Các công cụ biến đổi đối tượng
 • Bài 8: Thực hành dựng các đồ vật đơn giản

Phần 2: Làm quen với các công cụ cơ bản trên Blender

 • Bài 9: Giới thiệu Object mode và Edit mode
 • Bài 10: Các công cụ cơ bản
 • Bài 11: Nhóm công cụ làm việc với Điểm, Cạnh, Mặt phẳng
 • Bài 12: Tách và ghép các đối tượng
 • Bài 13: Chế độ hiển thị Wireframe và Solid
 • Bài 14: Thực hành dựng cái ly, cốc

Phần 3: Dựng nhân vật gà con

 • Bài 15: Các công cụ nâng cao
 • Bài 16: Dựng thân
 • Bài 17: Dựng đầu
 • Bài 18: Dựng chân, cánh
 • Bài 19: Dựng Bàn chân
 • Bài 20: Sử dụng modifier Subdivision surface, Shading: Smooth, Flat

Phần 4: UV maping

 • Bài 21: Giải thích về UV maping
 • Bài 22: Kiểm tra model trước khi UV maping
 • Bài 23: Các thao tác để UV Maping

Phần 5: Vẽ textures

 • Bài 24: Giới thiệu Brush
 • Bài 25: Image texture painting

Phần 6: Rigging – gắn xương cho nhân vật

 • Bài 26: Giải thích về gắn xương
 • Bài 27: Gắn xương bằng Rigify
 • Bài 28: Chỉnh sửa Weight – Weight paint
 • Bài 29: Cài đặt rig để sử dụng liên kết cho nhân vật

Phần 7: Cơ bản về diễn hoạt

 • Bài 30: Key frame trong Blender
 • Bài 31: Quả bóng nảy, Dropset và Graph Editor
 • Bài 32: Key động tác nhảy
 • Bài 33: Nhân vật đi bộ tại chỗ
 • Bài 34: Giới thiệu Action và NLA Editor
 • Bài 35: Đi theo đường Part

Phần 8: Material, Lighting Và Rendering

 • Bài 36: Giới thiệu các loại ánh sáng trong Blender
 • Bài 37: Thiết lập môi trường, ánh sáng
 • Bài 38: Tạo vật liệu trong Cycles
 • Bài 39: Camera, Rig camera
 • Bài 40: Rendering ra hình ảnh và xuất file video

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Mạnh Hà

giảng viên Nguyễn Mạnh Hà

Đánh giá của học viên tại Làm phim hoạt hình 3D bằng Blender

đánh giá học viên tại khoá Làm phim hoạt hình 3D bằng Blender

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Làm phim hoạt hình 3D bằng Blender – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button