3.233.221.90
IELTSNgoại Ngữ

Khóa học Chinh phục IELTS speaking 6.0 – Edumall – Miễn phí

khoá học Chinh phục IELTS speaking 6.0 - Edumall

Khóa học Chinh phục IELTS speaking 6.0 – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Đạt được mục tiêu 6.0 IELTS Speaking
 • Về lâu dài những kiến thức này sẽ là nền móng để phát triển khả năng nói , giao tiếp thuần thục trôi chảy tiếng anh và bổ trợ cho các kĩ năng khác phát triển

Nội dung của khóa học

Phần 1: Cẩu trúc để và tips làm bài thi ielts speaking

 • Giới thiệu Khóa học
 • Gioi thiệu chung về cấu trúc speaking part 1
 • Tips làm bài speaking part 1
 • Tips làm bài speaking part 1 phần 2
 • Giới thiệu chung về cấu trúc speaking part 2
 • Tips để đạt điểm cao trong speaking part 2 phần 1
 • Tips để đạt điểm cao trong speaking part 2 phần 2
 • Giới thiệu chung về cấu trúc speaking part 3
 • Tips để đạt điểm cao trong speaking part 3 phần 1
 • Tips để đạt điểm cao trong speaking part 3 phần 2

Phần 2: Từ vựng cho bài thi speaking

 • Từ vựng về chủ đề Food
 • Từ vựng về chủ đề Describing People
 • Từ vựng về chủ đề Giving opinions
 • Tổng kết chương

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan

giảng viên Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan

Đánh giá của học viên tại Chinh phục IELTS speaking 6.0 – Edumall

đánh giá học viên tại khoá học Chinh phục IELTS speaking 6.0 - Edumall

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Chinh phục IELTS speaking 6.0 – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button