3.229.117.191
IELTSNgoại Ngữ

Khóa học Từ vựng cho 6 chủ đề thông dụng trong IELTS – Edumall – Miễn phí

khoá học Từ vựng cho 6 chủ đề thông dụng trong IELTS - Edumall

Khóa học Từ vựng cho 6 chủ đề thông dụng trong IELTS – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Học thuộc được 50% từ vựng của khoá học, học viên đã có thể cải thiện được nhiều về cách sử dụng ngôn ngữ và có thể thi ngay
 • Nếu có thể hiểu và thuộc 100% những kiến thức giảng viên cung cấp, các bạn có thể đạt mức điểm Lexical Resources trong cả Writing và Speaking ở mức 7.0 trở lên.
 • Nền tảng tiếng Anh thực dùng trong các bối cảnh giao tiếp hoặc công việc của học viên cũng sẽ được cải thiện đáng kể
 • Trợ giúp học viên trong công việc tương lai (kể cả với công việc giảng dạy, nếu học viên có ý định theo nghề giảng dạy).

Nội dung của khóa học

 • Bài 01. Giới thiệu khóa học
 • Bài 02. Vocabulary for Crime – Basic Vocabulary
 • Bài 03. Vocabulary for Crime – Sentences
 • Bài 04. Vocabulary for Crime – Collocations
 • Bài 05. Vocabulary for Crime – Felonies
 • Bài 06. Vocabulary for Crime – Misdemeanours
 • Bài 07. Vocabulary for Crime – Crime Prevention
 • Bài 08. Vocabulary for Crime – Writing Samples
 • Bài 09. Vocabulary for Crime – Speaking samples
 • Bài 10. Vocabulary for Technology – Describing a device
 • Bài 11. Vocabulary for Technology – Impacts of Technology
 • Bài 12. Vocabulary for Technology – Words and Collocation
 • Bài 13. Vocabulary for Technology – Writng Samples
 • Bài 14. Summary of topic 2 technology
 • Bài 15. Vocabulary for Education – Courses
 • Bài 16. Vocabulary for Education – Tertiary education
 • Bài 17. Vocabulary for Education – Tertiary education (cont.)
 • Bài 18. Vocabulary for Education – Education for children
 • Bài 19. Vocabulary for Education – Words and collocations
 • Bài 20. Vocabulary for Education – Writing Samples
 • Bài 21. Vocabulary for Education – Summary
 • Bài 22. Vocabulary for Environment – Basic vocabulary
 • Bài 23. Vocabulary for Environment – Basic vocabulary (cont.)
 • Bài 24. Vocabulary for Environment – Causes of pollution
 • Bài 25. Vocabulary for Environment – Effects and Solutions of pollution
 • Bài 26. Vocabulary for Environment – Words and Collocations
 • Bài 27. Vocabulary for Environment – Writing and Speaking samples
 • Bài 28. Vocabulary for Environment – Some tips for learning vocabulary
 • Bài 29. Vocabulary for Tourism – Tourists and Characteristics
 • Bài 30. Vocabulary for Tourism – Journeys and Place Description
 • Bài 31. Vocabulary for Tourism – Effects of Tourism and Other words
 • Bài 32. Vocabulary for Tourism – Writing and Speaking samples
 • Bài 33. Vocabulary for Tourism – Summary
 • Bài 34. Vocabulary for Culture – Understanding, Acceptance and Assimilation
 • Bài 35. Vocabulary for Culture – Components of a Culture and Other words
 • Bài 36. Vocabulary for Culture – Writing and Speaking Samples
 • Bài 37. Vocabulary for Culture – Summary

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Chí Thành

giảng viên nguyễn chí thành

Đánh giá của học viên tại Từ vựng cho 6 chủ đề thông dụng trong IELTS – Edumall

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Từ vựng cho 6 chủ đề thông dụng trong IELTS – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button