44.211.117.197
Bất Động Sản

Khóa học Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản – Kyna – Miễn phí

khoá học Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản - Kyna

Khóa học Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản – Kyna – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm bắt được thông tin nguồn cung – cầu trong thị trường bất động sản hiện tại
 • Am hiểu các thông tin pháp lý, thủ tục pháp lý trong quá trình giao dịch bất động sản
 • Thành thạo các quy trình và chuẩn bị thủ tục mua – bán nhà đất trong giao dịch bất động sản
 • Nắm vững 6 kỹ năng môi giới bất động sản thiết yếu từ cơ bản đến nâng cao
 • Nắm vững các chiến lược bất động sản đặc thù trên Marketing Offline và Online

Nội dung của khóa học

THÔNG TIN CUNG- CẦU BẤT ĐỘNG SẢN

 • Bài 1. Thông tin nguồn cung bất động sản qua phương tiện truyền thông
 • Bài 2. Các nguồn thông tin khác về cung bất động sản
 • Bài 3. Thông tin kỹ thuật và cách tính hướng bất động sản
 • Bài 4. Các thông tin pháp lý trong giao dịch bất động sản
 • Bài 5. Tư cách pháp lý của người giao dịch bất động sản
 • Bài 6. Thông tin nguồn cầu bất động sản
 • Bài 7. Xác định đối tượng và các bên tham gia giao dịch bất động sản

QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

 • Bài 8. Lập hồ sơ và các bước thực hiện thương vụ môi giới bất động sản
 • Bài 9. Quy trình và thủ tục giao dịch bất động sản

KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

 • Bài 10. Kỹ năng tư vấn mua bất động sản
 • Bài 11. Kỹ năng và nguyên tắc tư vấn trước khi bán bất động sản
 • Bài 12. Vấn đề tu sửa và định giá trước khi bán bất động sản
 • Bài 13. Kỹ năng tư vấn bán căn hộ
 • Bài 14. Kỹ năng tư vấn bán đất nền
 • Bài 15. Kỹ năng tư vấn bán nhà phố và bán cho nhà đầu tư
 • Bài 16. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng giao dịch bất động sản

MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN

 • Bài 17. Chiến lược Marketing bất động sản của các chủ đầu tư
 • Bài 18. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing bất động sản

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: ThS Trương Anh Tú

giảng viên ThS Trương Anh Tú

Đánh giá của học viên tại Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản – Kyna

đánh giá học viên tại khoá học Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản - Kyna

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản – Kyna – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button