3.229.117.191
Đồ Họa - Làm Video

[Chia sẻ] Khóa học thiết kế UXUI WebApp bằng Adobe Photoshop, Adove Muse, Adobe Experience Design CC – Miễn phí

khoá học thiết kế UXUI WebApp bằng Adobe Photoshop, Adove Muse, Adobe Experience Design CC

[Chia sẻ] Khóa học thiết kế UXUI WebApp bằng Adobe Photoshop, Adove Muse, Adobe Experience Design CC – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • (1) Phần kiến thức cơ bản bộ công cụ: Adobe Muse CC 2017, Adobe Experience CC 2017
 • (2) Hiểu thế nào là thiết kế UX/UI, lợi ích UX mang lại cho sản phẩm và làm thế nào để có được bản thiết kế UI/UX qua việc sử dụng các công cụ Adobe
 • (3) Tự thiết kế một app hoàn chỉnh
 • (4) Tự thiết kế web hồ sơ năng lực cá nhân
 • (5) Tự thiết kế landing page và chuyển sang website thật nhờ Adobe Muse.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học thiết kế UI – UX

Phần 2: Kiến thức cơ bản về photoshop

 • Bài 1: Giới thiệu kiến thức photoshop cần dùng trong khóa học
 • Bài 2: Cài đặt
 • Bài 3: Không gian làm việc của Photoshop
 • Bài 4: Các phương pháp tách layer trong Photoshop
 • Bài 5: Công cụ lasso và marquee trong xử lý layer
 • Bài 6: Tách layer bằng công cụ magnetic lasso
 • Bài 7: Tách layer bằng công cụ magic wand và selection tool
 • Bài 8: Tính năng contigous cho magic wand
 • Bài 9: Tách layer nâng cao với công cụ refine edge – phiên bản cc 2015
 • Bài 10: Tách layer nâng cao với công cụ refine edge – phiên bản cc 2017 – Bài tập 1
 • Bài 11: Tách layer nâng cao với công cụ refine edge – phiên bản cc 2017 – Bài tập 2
 • Bài 12: Tách layer bằng cách sử dụng công cụ pentool
 • Bài 13: Sử dụng thành thạo tính năng smart object
 • Bài 14: Công việc thiết kế diễn ra theo qui trình nào?
 • Bài 15: Giới thiệu bài tập thực hành
 • Bài 16: Xử lý tách layer bằng magnetic tool
 • Bài 17: Xử lý tóc bằng refine edge
 • Bài 18: Thao tác với vùng chọn và đổ màu
 • Bài 19: Thao tác với mặt nạ để tạo hiệu ứng cho nhân vật
 • Bài 20: Hai phương pháp vẽ hình trong Photoshop
 • Bài 21: Vẽ hình tự do sử dụng Pen Tool
 • Bài 22: Xử lý text
 • Bài 23: Xử lý nền
 • Bài 24: Tổng kết kiến thức phần Photoshop

Phần 3: Cài đặt Adobe Muse CC 2017

 • Bài 1: Giới thiệu phần mềm Adobe Muse CC 2017 – why và how
 • Bài 2: Cài đặt Adobe Muse CC 2017

Phần 4: Cơ bản về Adobe Muse qua bài tập

 • Bài 1: Giới thiệu bài tập số 1
 • Bài 2: Setup cơ bản trong Adobe Muse và cách chạy thử file trong Muse
 • Bài 3: Sử dụng font thế nào, dùng icon font thế nào trong Muse
 • Bài 4: Tóm tắt kiến thức
 • Bài 5: Tạo trang company và link tương tác
 • Bài 6: Tạo menu điều hướng trong Muse thế nào
 • Bài 7: Hoàn thiện web đầu tiên với việc sử dụng master page

Phần 5: Giới thiệu thiết kế Wireframe

 • Bài 1: Định nghĩa wireframe – what – why – how
 • Bài 2: Học thiết kế wireframe qua bài tập

Phần 6: Thực hành thiết kế Wireframe qua bài tập

 • Bài 1: Cài đặt ban đầu cho thiết kế wireframe
 • Bài 2: Xử lý master page
 • Bài 3: Xử lý trang chủ – Phần 1
 • Bài 4: Xử lý trang chủ – Phần 2
 • Bài 5: Xử lý trang Giới thiệu
 • Bài 6: Thiết kế trang gói dịch vụ
 • Bài 7: Sử dụng nhiều trang master thế nào
 • Bài 8: Tạo menu đa cấp cho việc chuyển đổi các trang wireframe
 • Bài 9: Tổng kết về thiết kế wireframe

Phần 7: Thiết kế thành phần menu trong Adobe Muse

 • Bài 1: Giới thiệu các thành phần UI/UX
 • Bài 2: Cách thiết kế menu cố định khi cuộn chuột
 • Bài 3: Cách thiết kế menu cố định trái và phải

Phần 8: Thiết kế hiệu ứng tương tác cuộn chuột trên Adobe Muse

 • Bài 1: Cách thiết kế hiệu ứng tương tác khi cuộn chuột
 • Bài 2: Áp dụng scroll UX cho bài tập thực tế

Phần 9: Thể hiện hiệu ứng fix background và lightbox trên Adobe Muse

 • Bài 1: Thiết kế hiệu ứng fix background
 • Bài 2: Thiết kế hiệu ứng lightbox

Phần 10: Giới thiệu về thiết kế responsive trong Adobe Muse qua bài thực hành

 • Bài 1: Thiết kế thành UI/UX – Thiết kế responsive trong Adobe Muse 2017
 • Bài 2: Thiết kế responsive – phương pháp số 1
 • Bài 3: Thiết kế responsive – phương pháp số 2 – Adaptive

Phần 11: Phương pháp thiết kế menu responsive trong Muse

 • Bài 1: Thiết kế menu responsive – phần 1
 • Bài 2: Thiết kế menu responsive – phần 2
 • Bài 3: Thiết kế menu responsive – phần 3

Phần 12: Phương pháp thiết kế hiệu ứng trượt trong Adobe Muse

 • Bài 1: Thiết kế hiệu ứng trượt của landing page thế nào
 • Bài 2: Thực hành thiết kế hiệu ứng trượt cho landing page – phần 1
 • Bài 3: Thực hành thiết kế hiệu ứng trượt cho landing page – phần 2

Phần 13: Thiết kế hiệu ứng tương tác kiểu hover bằng Graphic Style trong Muse

 • Bài 1: Thiết kế các hiệu ứng tương tác kiểu hover
 • Bài 2: Thực hành với graphic style trong Muse
 • Bài 3: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox – phần 1
 • Bài 4: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox – phần 2
 • Bài 5: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox – phần 3
 • Bài 6: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox – phần 4

Phần 15: Hiệu ứng tương tác nâng cao qua bài thực hành

 • Bài 1: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 1
 • Bài 2: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 2
 • Bài 3: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 3
 • Bài 4: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 4
 • Bài 5: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 5
 • Bài 6: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 6

Phần16: Kết nối Adobe Photoshop và Adobe Muse CC 2017

 • Bài 1: Kết nối Photoshop CC 2017 và Adobe Muse CC 2017
 • Bài 2: Áp dụng thiết kế banner với Photoshop và Muse

Phần 17: Thực hành với các tính năng thiết kế UX sẵn có trong Muse

 • Bài 1: Cách cài đặt widget trong muse – Áp dụng thiết kế background video
 • Bài 2: Giới thiệu phương pháp thiết kế slide show không cần widget
 • Bài 3: Thiết kế google map và youtube trên Muse thế nào

Phần 18: Thực hành Adobe Muse CC 2017 qua project thực tế

 • Bài 1: Giới thiệu project web nội thất và các kiến thức cần sử dụng
 • Bài 2: Getstarted
 • Bài 3: Thiết kế menu và logo
 • Bài 4: Thiết kế UX cho menu – Phần 1
 • Bài 5: Thiết kế UX cho menu – Phần 2
 • Bài 6: Thiết kế hiệu ứng slide trượt ngang – Phần 1
 • Bài 7: Thiết kế hiệu ứng slide trượt ngang – Phần 2
 • Bài 8: Thiết kế hiệu ứng slide trượt ngang – Phần 3
 • Bài 9: Thiết kế hiệu ứng slide trượt ngang – Phần 4
 • Bài 10: Thiết kế khối dịch vụ bằng cách sử dụng icon font
 • Bài 11: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover – Phần 1
 • Bài 12: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover – Phần 2
 • Bài 13: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover – Phần 3
 • Bài 14: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover – Phần 4
 • Bài 15: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover – Phần 5
 • Bài 16: Thiết kế phần dịch vụ
 • Bài 17: Thiết kế phần hiệu ứng slide cảm nhận khách hàng
 • Bài 18: Thiết kế phần nút và nội dung slide
 • Bài 19: Thiết kế hiệu ứng trượt
 • Bài 20: Thiết kết UX cho khối team member
 • Bài 21: Thiết kế hiệu ứng Tab
 • Bài 22: Hướng dẫn hoàn thiện thiết kế UI-UX cho website nội thất
 • Bài 23: Tổng kết về Adobe Muse và giới thiệu phần quản trị website Muse với Wordpress

Phần 19: Giới thiệu và cài đặt Adobe Experience CC 2017

 • Bài 1: Giới thiệu Adobe XD 2017
 • Bài 2: Cài đặt Adobe XD

Phần 20: Làm quen với Adobe Experience CC 2017 qua bài thực hành

 • Bài 1: Không gian làm việc của Adobe XD CC 2017
 • Bài 2: Bài tập đầu tiên về Adobe XD CC 2017

Phần 21: Thiết kế ứng dụng trên Adobe Experience CC

 • Bài 1: Bài tập 2: Thực hành sử dụng Adobe XD Prototype trên giao diện iphone 7
 • Bài 2: Thực hành thiết kế giao diện App cho ipad Pro
 • Bài 3: Thiết kế giao diện trang chi tiết
 • Bài 4: Thực hành với Prototype
 • Bài 5: Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên với Adobe XD
 • Bài 6: Upload và tạo link trực tuyến cho ứng dụng thiết kế trong Adobe XD

Phần 22: Thiết kế ứng dụng đọc tin trên Adobe Experience CC

 • Bài 1: Bài tập 3: Thiết kế App đọc tin trên iphone
 • Bài 2: Vẽ phần Top của ứng dụng
 • Bài 3: Thiết kế phần slide cho banner
 • Bài 4: Sử dụng Repeat grid thiết kế phần giao diện đọc tin
 • Bài 5: Sử dụng Scroll cho thiết kế phần giao diện đọc tin
 • Bài 6: Xử lý phân trang bằng Repeat Grid
 • Bài 7: Thiết kế footer
 • Bài 8: Thiết kế thanh tìm kiếm
 • Bài 9: Cách sử dụng font awesome cho tất cả icon trong Adobe XD
 • Bài 10: Thiết kế menu chi tiết cho ứng dụng
 • Bài 11: Xử lý phần điều hướng cho Menu bằng prototype
 • Bài 12: Thiết kế giao diện trang chi tiết đọc tin – Phần 1
 • Bài 13: Thiết kế giao diện trang chi tiết đọc tin – Phần 2
 • Bài 14: Điều hướng cho ứng dụng bằng prototype
 • Bài 15: Hướng dẫn thiết kế các phần còn lại của App

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

giảng viên Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại thiết kế UXUI Web bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse, Adobe Experience Design CC

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học thiết kế UXUI Web bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse, Adobe Experience Design CC – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button