100.28.132.102
Đồ Họa - Làm Video

[Chia sẻ] Khóa học Adobe Indesign CC2019 – Tổng quát cơ bản đến nâng cao – Miễn phí

khoá học Adobe Indesign CC2019 - Tổng quát cơ bản đến nâng cao

[Chia sẻ] Khóa học Adobe Indesign CC2019 – Tổng quát cơ bản đến nâng cao – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Những người đam mê, yêu thích đồ họa, thiết kế, nhiếp ảnh
 • Các bạn sinh viên chuyên ngành truyền thông, in ấn, quảng cáo, thiết kế đồ họa…
 • Người đang làm việc trong lĩnh vực marketing, truyền thông, kinh doanh, quảng cáo…
 • Các bạn đang làm nghề in ấn muốn có những trang sách, báo, tạp chí chuyên nghiệp
 • Làm tại nhà xuất bản, tòa soạn báo, trung tâm chế bản muốn thiết kế sách, báo, tạp chí, catalog, tờ rơi

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng học liệu

Phần 2: Thử học Indesign cấp tốc

 • Bài 2: Tạo tài liệu mới
 • Bài 3: Tạo footer với master page
 • Bài 4: Nhập hình ảnh và chỉnh văn bản
 • Bài 5: Thiết lập thẻ thuộc tính văn bản
 • Bài 6: Tạo mục lục và chỉnh table

Phần 3: Làm chủ giao diện làm việc và các công cụ

 • Bài 7: Làm quen với giao diện làm việc indesign
 • Bài 8: Điều phối vùng làm việc
 • Bài 9: Làm quen với thanh điều khiển Control
 • Bài 10: Làm quen với các công cụ trên thanh công cụ Tool
 • Bài 11: Cách lựa chọn đối tượng để làm việc
 • Bài 12: Làm việc với nhiều cửa sổ tài liệu cùng lúc
 • Bài 13: Sử dụng các panel và quản lý không gian làm việc
 • Bài 14: Thiết lập đơn vị đo và sử dụng thước kẻ
 • Bài 15: Xoay trang và điều chỉnh chất lượng hiển thị của tài liệu
 • Bài 16: Lưu và chuyển phiên bản (version) cho tài liệu

Phần 4: Bắt đầu với một tài liệu mới

 • Bài 17: Khởi tạo một tài liệu mới
 • Bài 18: Tạo vùng bù xén cho sản phẩm
 • Bài 19: Biên tập các đường gióng căn lề
 • Bài 20: Tạo đường gióng ruler guides
 • Bài 21: Tìm hiểu về khung chứa văn bản (text frame)
 • Bài 22: Lựa chọn và biên tập văn bản
 • Bài 23: Nhập văn bản vào indesign (import text)
 • Bài 24: Nhập hình ảnh hoặc đối tượng đồ họa vào indesign

Phần 5: Quản lý trang tài liệu

 • Bài 25: Thêm, nhân bản, xóa trang và di chuyển trang
 • Bài 26: Tạo mới một trang chủ và gán trang chủ lên trang con
 • Bài 27: Sử dụng lệnh Overriding master page items
 • Bài 28: Ghép trang và thay đổi kích thước của trang
 • Bài 29: Chèn số trang tự động vào tài liệu
 • Bài 30: Thay đổi trật tự của số trang

Phần 6: Làm việc với văn bản – Text

 • Bài 31: Chèn các ký tự đặc biệt vào đoạn văn bản
 • Bài 32: Sâu chuỗi văn bản (threading text frames)
 • Bài 33: Chia cột cho đoạn văn bản
 • Bài 34: Chèn khoảng trống cho văn bản xung quanh text frame
 • Bài 35: Tự động điều chỉnh khung chứa văn bản (text frame)
 • Bài 36: Viết chữ chạy trên đường cong
 • Bài 37: Chỉnh sửa văn bản với cửa sổ Story Editor

Phần 7: Tìm hiểu các lệnh biên tập văn bản Character

 • Bài 38: Điều chỉnh Font chữ, kiểu chữ và cỡ chữ
 • Bài 39: Làm đẹp cho đoạn văn bản với Leading, Kerning, tracking
 • Bài 40: Viết hoa, viết thường và các định dạng khác
 • Bài 41: Tìm kiếm và thay thế văn bản
 • Bài 42: Làm chủ font với chức năng Find Font

Phần 8: Biên tập cấu trúc văn bản đoạn Paragraph

 • Bài 43: Biên tập cấu trúc văn bản đoạn Paragraph
 • Bài 44: Tô màu nền cho văn bản với tính năng mới shading
 • Bài 45: Kỹ thuật trình bày văn bản đẹp với Baseline
 • Bài 46: Làm chủ Ruler Paragraph tăng hiệu quả thiết kế
 • Bài 47: Kỹ thuật Spanning & Splitting cho cột văn bản
 • Bài 48: Xử lý lỗi khoảng trắng với Hyphernation
 • Bài 49: Kiểm soát lỗi từ mồ côi và dòng mồ côi
 • Bài 50: Kỹ thuật dùng tabs trong trình bày văn bản
 • Bài 51: Chèn các dấu hoa thị hoặc số đếm đầu đoạn

Phần 9: Làm việc với đối tượng đồ họa Graphics link

 • Bài 52: Sử dụng bảng quản lý liên kết hình ảnh Links panel
 • Bài 53: Biên tập hình ảnh, Update và relink
 • Bài 54: Tìm hiểu chức năng Fitting graphics to the frame
 • Bài 55: Hình ảnh transparency và chức năng clipping path
 • Bài 56: Chèn mã QR codes

Phần 10: Thiết lập các thuộc tính cho một đối tượng

 • Bài 57: Tô màu và tô màu viền cho đối tượng
 • Bài 58: Biên tập thuộc tính đường viền của đối tượng
 • Bài 59: Hiệu ứng trong suốt Transparency
 • Bài 60: Nhóm hiệu ứng trong bảng Effect
 • Bài 61: Nhóm hiệu ứng Feather
 • Bài 62: Dùng Corner Options để tạo hiệu ứng bo góc
 • Bài 63: Sao chép thuộc tính đối tượng với Eyedropper tool
 • Bài 64: Tìm kiếm và thay thuộc tính cho đối tượng

Phần 11: Quản lý màu sắc trên indesign

 • Bài 65: Tạo và sử dụng màu hiệu quả trên swatch
 • Bài 66: Đổi màu cho toàn bộ sản phẩm với chỉ một thao tác
 • Bài 67: Lưu ý khi sử dụng những unnamed colors
 • Bài 68: Sử dụng màu tô Gradient

Phần 12: Các cách tạo Frame với công cụ vẽ

 • Bài 69: Vẽ và biên tập các đường path trong indesign
 • Bài 70: Vẽ với các hình cơ bản trên indesign
 • Bài 71: Liên kiết các đối tượng với lệnh Compound
 • Bài 72: Lệnh convert các hình thành hình cơ bản

Phần 13: Quản lý đối tượng trên indesign

 • Bài 73: Thay đổi trật tự trên dưới của đối tượng
 • Bài 74: Quản lý đối tượng trên layer
 • Bài 75: Nhóm và khóa các đối tượng
 • Bài 76: Chuyển nhanh một content sang frame khác
 • Bài 77: Gióng hàng vị trí giữa các đối tượng
 • Bài 78: Chèn văn bản xung quanh một đối tượng
 • Bài 79: Neo một object vào đoạn văn bản

Phần 14: Biến đổi đối tượng – Transforming Objects

 • Bài 80: Nhân bản đối tượng
 • Bài 81: Công cụ mới Collector và Placer
 • Bài 82: Xoay đối tượng
 • Bài 83: Thay đổi tỷ lệ đối tượng
 • Bài 84: Kéo nghiêng và lật một đối tượng
 • Bài 85: Làm việc với Transform again

Phần 15: Tạo thẻ thuộc tính – Styles

 • Bài 86: Tạo và áp dụng một thẻ thuộc tính Paragraph
 • Bài 87: Tạo và áp dụng thẻ character
 • Bài 88: Tăng hiệu quả cho thẻ Paragraph với Nested Styles
 • Bài 89: Tạo thẻ thuộc tính cho graphic objects.

Phần 16: Biểu bảng – Tables

 • Bài 90: Tạo mới một table
 • Bài 91: Các điều chỉnh cho dòng và cột table
 • Bài 92: Chèn dòng Header và footer cho table
 • Bài 93: Định dạng lại thuộc tính của table
 • Bài 94: Định dạng lại thuộc tính của cell
 • Bài 95: Chèn các đối tượng đồ họa vào cell
 • Bài 96: Đặt thẻ thuộc tính cho table

Phần 17: Đóng gói để xuất khẩu và in ấn

 • Bài 97: Kiểm soát lỗi với freflight
 • Bài 98: Đóng gói để xuất khẩu
 • Bài 99: Xuất khẩu thành một file PDF
 • Bài 100: Tổng kết

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Đức Lợi

giảng viên lê đức lợi

Đánh giá của học viên tại Adobe Indesign CC2019 – Tổng quát cơ bản đến nâng cao

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Adobe Indesign CC2019 – Tổng quát cơ bản đến nâng cao – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button