3.229.117.191
IELTSNgoại Ngữ

Khóa học Lộ trình chinh phục IELTS 6.5 + (Phần 1) – Edumall – Miễn phí

khoá học Lộ trình chinh phục IELTS 6.5 + (Phần 1) - Edumall

Khóa học Lộ trình chinh phục IELTS 6.5 + (Phần 1) – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Các dạng đề thi và các kiến thức mà bài thi IELTS yêu cầu
 • Phương pháp, các chiến thuật làm bài của từng phần thi trong bài thi IELTS
 • Các bí quyết để làm bài thi IELTS hiệu quả
 • Các cấu trúc từ vựng – ngữ pháp giúp tăng điểm ngay trong bài thi IELTS Writing – Speaking

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học

 • Ngày 1 – Buổi sáng (Phần 1)
 • Ngày 1 – Buổi sáng (Phần 2)
 • Ngày 1 – Buổi sáng (Phần 3)

Phần 2: Lộ trình học

 • Ngày 1 – Buổi chiều (Phần 1)
 • Ngày 1 – Buổi chiều (Phần 2)
 • Ngày 2 – Buổi sáng (Phần 1)
 • Ngày 2 – Buổi sáng (Phần 2)
 • Ngày 2 – Buổi sáng (Phần 3)
 • Ngày 2 – Buổi chiều (Phần 1)
 • Ngày 2 – Buổi chiều (Phần 2)
 • Ngày 3 – Buổi sáng
 • Ngày 3 – Buổi chiều
 • Ngày 4 – Buổi sáng
 • Ngày 4 – Buổi chiều (Phần 1)
 • Ngày 4 – Buổi chiều (Phần 2)
 • Ngày 5 – Buổi sáng
 • Ngày 5 – Buổi chiều
 • Ngày 6 – Buổi sáng (Phần 1)
 • Ngày 6 – Buổi sáng (Phần 2)
 • Ngày 6 – Buổi chiều
 • Ngày 7 – Buổi sáng
 • Ngày 7 – Buổi chiều
 • Ngày 8 – Buổi sáng (Phần 1)
 • Ngày 8 – Buổi sáng (Phần 2)
 • Ngày 8 – Buổi chiều (Phần 1)
 • Ngày 8 – Buổi chiều (Phần 2)
 • Ngày 9 – Buổi sáng
 • Ngày 9 – Buổi chiều
 • Ngày 10 – Buổi sáng
 • Ngày 10 – Buổi chiều
 • Ngày 11 – Buổi sáng
 • Ngày 11 – Buổi chiều
 • Ngày 12 – Buổi sáng
 • Ngày 12 – Buổi chiều
 • Ngày 13 – Buổi sáng
 • Ngày 13 – Buổi chiều
 • Ngày 14 – Buổi sáng
 • Ngày 14 – Buổi chiều
 • Ngày 15 – Buổi sáng
 • Ngày 15 – Buổi chiều

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Phạm Thanh Hằng – Hằng Mun

giảng viên Phạm Thanh Hằng - Hằng Mun

Đánh giá của học viên tại Lộ trình chinh phục IELTS 6.5 + (Phần 1) – Edumall

đánh giá học viên tại khoá học Lộ trình chinh phục IELTS 6.5 + (Phần 1) - Edumall

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Lộ trình chinh phục IELTS 6.5 + (Phần 1) – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button