3.236.112.70
Ngoại NgữTOEIC

Khóa học Đạt 450+ TOEIC trong 3 giờ – Edumall – Miễn phí

khoá học Khóa học Đạt 450+ TOEIC trong 3 giờ - Edumall - Miễn phí

Khóa học Đạt 450+ TOEIC trong 3 giờ – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm chắc những kiến thức nền tảng, làm cơ sở để học các khóa TOEIC nâng cao
 • Đẩy nhanh tốc độ làm bài của mình khi đi thi TOEIC
 • Nắm rõ cấu trúc đề thi, hiểu các dạng bài đọc, nghe thường gặp trong bài thi TOEIC
 • Tiếp thu được lượng từ vựng và ngữ pháp nhất định
 • Biết những mẹo và bí quyết làm bài thi đạt điểm cao

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu

 • Giới thiệu khóa học

Phần 2: Listening part 1

 • Tổng quan và chiến thuật làm Part 1
 • Kỹ thuật xử lý tranh tả người
 • Kỹ thuật xử lý tranh tả vật

Phần 3: Listening part 2

 • Tổng quan và chiến thuật làm bài Part 2
 • Cách trả lời câu hỏi Who
 • Cách trả lời câu hỏi Where
 • Cách trả lời câu hỏi When
 • Cách trả lời câu hỏi Why
 • Cách trả lời câu hỏi What
 • Cách trả lời câu hỏi Yes/No

Phần 4: Listening part 3

 • Tổng quan và chiến thuật làm bài
 • Kỹ thuật xử lý câu hỏi Main idea
 • Kỹ thuật xử lý câu hỏi Detail
 • Kỹ thuật xử lý câu hỏi Suggestion

Phần 5: Listening part 4

 • Tổng quan và chiến thuật làm bài
 • Cách xử lý các câu hỏi Main idea
 • Cách xử lý các câu hỏi Fact & Detail
 • Cách xử lý các câu hỏi Inference
 • Cách xử lý các câu hỏi Cause and Effect

Phần 6: Reading part 5+6

 • 5 thành phần câu cơ bản
 • 5 cấu trúc câu cơ bản
 • Định nghĩa, cấu tạo, chức năng của danh từ
 • Phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được
 • Phân biệt vị trí đại từ nhân xưng, đại từ phản thân, đại từ sở hữu
 • Định nghĩa, cấu tạo, chức năng của tính từ
 • Định nghĩa, cấu tạo, chức năng của trạng từ
 • Tính từ và trạng từ hay nhầm lẫn
 • Cấu trúc và các lỗi hay gặp trong so sánh bằng
 • Cấu trúc và các lỗi hay gặp trong so sánh hơn
 • Cấu trúc và các lỗi hay gặp trong so sánh hơn nhất
 • Nắm rõ và phân biệt hiện tại đơn với hiện tại tiếp diễn
 • Nắm rõ và phân biệt quá khứ đơn với quá khứ tiếp diễn
 • Nắm rõ và phân biệt hiện tại hoàn thành với hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • Nắm rõ và phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần

Phần 7: Reading part 7

 • Tổng quan và chiến thuật làm bài
 • Kỹ năng cần thiết khi làm Part 7
 • Các dạng câu hỏi hay gặp và cách phân loại

Phần 8: Tổng kết

 • Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Kim Mạnh Tuấn và Việt Hà

giảng viên Kim Mạnh Tuấn và Việt Hà

Đánh giá của học viên tại Đạt 450+ TOEIC trong 3 giờ – Edumall

đánh giá học viên tại khoá học Đạt 450+ TOEIC trong 3 giờ - Edumall

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Đạt 450+ TOEIC trong 3 giờ – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button