3.229.117.191
Ngoại NgữTOEIC

Khóa học Luyện thi TOEIC 500+ cho người mới bắt đầu – Edumall – Miễn phí

khoá học Luyện thi TOEIC 500+ cho người mới bắt đầu - Edumall

Khóa học Luyện thi TOEIC 500+ cho người mới bắt đầu – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Học viên sẽ nắm rõ được cấu trúc bài thi Toeic
 • Lấy lại được gốc Tiếng Anh
 • Tăng từ vựng và khả năng đọc, hiểu
 • Biết được các mẹo làm bài thi theo từng dạng đề
 • Dễ dàng đạt 500 điểm TOEIC trở lên

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu

 • Giới thiệu khóa học
 • Tổng quan về TOEIC

Phần 2: Listening part 1 – phương pháp về nghe miêu tả tranh

 • Mẹo/Tips làm Part 1
 • Dạng tranh tả một người
 • Dạng tranh tả một người: Luyện tránh bẫy 1
 • Dạng tranh tả một người: Luyện tránh bẫy 2
 • Dạng tranh có nhiều người
 • Phân tích tranh có nhiều người
 • Từ vựng về dạng tranh có nhiều người
 • Dạng tranh có đồ vật
 • Dạng tranh có đồ vật: Luyện tập tránh bẫy
 • Dạng tranh phong cảnh thiên nhiên
 • Dạng tranh phong cảnh thiên nhiên: Luyện tập tránh bẫy
 • Từ vựng dạng tranh phong cảnh thiên nhiên

Phần 3: Listening part 2 – những dạng câu hỏi chắc chắn gặp trong bài thi thật

 • Định hướng Part 2 (Phần 1)
 • Định hướng Part 2 (Phần 2)
 • Mẹo/Tips làm part 2
 • Chiến thuật khi làm part 2
 • Dạng câu hỏi When/Which
 • Luyện tập dạng câu hỏi When/Which
 • Dạng câu hỏi Who/Where
 • Luyện tập dạng câu hỏi Who/Where
 • Dạng câu hỏi Why/What/How
 • Dạng câu hỏi Yes/No
 • Dạng câu hỏi Yes/No: Luyện tập tránh bẫy
 • Dạng câu hỏi lựa chọn
 • Dạng câu hỏi lựa chọn: Luyện tập tránh bẫy

Phần 4: Listening part 3, 4 – những chủ đề có mật độ thi nhiều nhất

 • Dạng đối thoại trong công ty
 • Dạng đối thoại trong công ty: Luyện tập tránh bẫy
 • Từ vựng dạng đối thoại trong công ty
 • Dạng đối thoại khi mua sắm
 • Dạng đối thoại khi mua sắm: Luyện tập tránh bẫy 1
 • Dạng đối thoại khi mua sắm: Luyện tập tránh bẫy 2
 • Mẹo/Tips làm part 4
 • Dạng đối thoại khi đi tham quan
 • Dạng đối thoại khi đi tham quan: Luyện nghe
 • Dạng đối thoại khi đi tham quan: Luyện tập tránh bẫy

Phần 5: Reading part 5, 6 – mẹo về ngữ pháp và bổ sung từ vựng

 • Động từ: Từ vựng
 • Động từ: Ngữ pháp
 • Trợ động từ
 • Cách sử dụng have
 • Tính từ
 • Thể bị động
 • Thì hiện tại
 • Thì quá khứ
 • Thì tương lai
 • Trạng từ (Phần 1)
 • Trạng từ (Phần 2)
 • Trạng từ (Phần 3)

Phần 6: Reading part 7 – những chủ đề thường gặp

 • Thư tín
 • Thư điện tử
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo tuyển dụng (Phần 1)
 • Quảng cáo tuyển dụng (Phần 2)

Phần 7: Tổng kết

 • Tổng kết khóa học
 • Bài Test

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Đỗ Vân Anh

giảng viên Đỗ Vân Anh

Đánh giá của học viên tại Luyện thi TOEIC 500+ cho người mới bắt đầu – Edumall

đánh giá học viên tại khoá học Luyện thi TOEIC 500+ cho người mới bắt đầu - Edumall

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Luyện thi TOEIC 500+ cho người mới bắt đầu – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button