44.211.117.197
IELTSNgoại Ngữ

Khóa học Chinh phục kỳ thi IELTS trong 60 ngày – Edumall – Miễn phí

khoá học Chinh phục kỳ thi IELTS trong 60 ngày - Edumall

Khóa học Chinh phục kỳ thi IELTS trong 60 ngày – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Sau khi theo dõi các bài giảng và thực hiện nghiêm túc theo chỉ dẫn của giảng viên, học sinh có thể đạt được điểm đầu ra 6-7.0
  Như tên gọi của mình, khóa học sẽ hướng dẫn học viên chinh phục điểm IELTS mơ ước trong một thời gian ngắn (ví dụ 60 ngày)

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

 • Bài 1: Giới thiệu về kì thi IELTS
 • Bài 2: 5 bước cho người mới bắt đầu ôn IELTS

Phần 2: IELTS Writing Task 1

 • Bài 3: IELTS Writing và những kỹ năng định hướng
 • Bài 4: 7 dạng biểu đồ trong Writing Task 1
 • Bài 5: Những kỹ năng cần làm chủ cho Writing Task 1
 • Bài 6: Từ vựng hữu ích cho Writing Task 1
 • Bài 7: Ngữ pháp và cấu trúc câu hữu ích cho Writing Task 1
 • Bài 8: Phát triển bài luận biểu đồ đường (Line Graph)
 • Bài 9: Phát triển bài luận biểu đồ cột (Bar Chart)
 • Bài 10: Phát triển bài luận biểu đồ tròn (Pie Chart)
 • Bài 11: Phát triển bài luận bảng (Table)
 • Bài 12: Phát triển bài luận biểu đồ kết hợp (Combined Charts)
 • Bài 13: Phát triển bài luận bản đồ (Map)
 • Bài 14: Phát triển bài luận quá trình (Process)
 • Bài 15: Chữa một số bài luận Task 1 của thí sinh

Phần 3: IELTS Writing Task 2

 • Bài 16: 2 dạng bài luận trong Writing Task 2
 • Bài 17: Lên ý tưởng cho bài luận Writing Task 2
 • Bài 18: Phát triển bố cục và dàn ý cho bài luận Writing task 2
 • Bài 19: Từ vựng và mẫu câu gợi ý cho bài luận Writing Task 2
 • Bài 20: Phát triển ví dụ thực tế cho bài luận Writing Task 2
 • Bài 21: Suy luận đa chiều trong Writing Task 2
 • Bài 22: Phát triển các đoạn văn đơn lẻ trong Writing Task 2
 • Bài 23: Viết bài luận trong Writing Task 2 mẫu
 • Bài 24: Chữa một số bài luận Writing Task 2 mẫu của thí sinh
 • Bài 25: 10 cụm từ cần tránh trong bài thi IELTS Writing

Phần 4: IELTS Speaking

 • Bài 26: Đặc điểm, cấu trúc và tiêu chí đánh giá của IELTS Speaking
 • Bài 27: Những kỹ năng định hướng cho IELTS Speaking
 • Bài 28: Những kỹ năng cần làm chủ cho Speaking Part 1
 • Bài 29: Những kỹ năng cần làm chủ cho Speaking Part 2
 • Bài 30: Những kỹ năng cần làm chủ cho Speaking Part 3
 • Bài 31: Từ vựng và mẫu câu gợi ý cho IELTS Speaking
 • Bài 32: Câu hỏi và câu trả lời mẫu cho IELTS Speaking – Phần 1
 • Bài 33: Câu hỏi và câu trả lời mẫu cho IELTS Speaking – Phần 2

Phần 5: IELTS Reading

 • Bài 34: Những dạng câu hỏi trong IELTS Reading
 • Bài 35: IELTS Reading và những kỹ năng định hướng
 • Bài 36: Dạng đề 1 – Hoàn thiện câu hoặc đoạn văn
 • Bài 37: Dạng đề 2 – Trả lời câu hỏi ngắn
 • Bài 38: Dạng đề 3: True/ False/ not given
 • Bài 39: Dạng đề 4: Câu hỏi trắc nghiệm
 • Bài 40: Dạng đề 5: Câu hỏi với nhiều lựa chọn
 • Bài 41: Dạng đề 6: Nối thông tin
 • Bài 42: Dạng đề 7: Nối đoạn văn với tiêu đề phù hợp
 • Bài 43: Dạng đề 8: Hoàn thiện thông tin dạng biểu đồ

Phần 6: IELTS Listening

 • Bài 44: IELTS Listening và những kỹ năng định hướng
 • Bài 45: Những sai lầm thường gặp trong IELTS Listening
 • Bài 46: Dạng đề 1 – Hoàn thiện câu hoặc đoạn văn (Phần 1)
 • Bài 47: Dạng đề 1 – Hoàn thiện câu hoặc đoạn văn (Phần 2)
 • Bài 48: Dạng đề 2 – Trả lời câu hỏi ngắn
 • Bài 49: Dạng đề 3 – Câu hỏi trắc nghiệm
 • Bài 50: Dạng đề 4 – Nối thông tin
 • Bài 51: Dạng đề 5 – Hoàn thiện thông tin dạng biểu đồ

Phần 7: Bí kíp cho người tự ôn IELTS

 • Bài 52: Phát triển từ vựng cho IELTS
 • Bài 53: Phát triển ngữ pháp cho IELTS
 • Bài 54: Phát triển phát âm cho IELTS

Phần 8: Những lưu ý cho kỳ thi IELTS

 • Bài 55: Làm thế nào để học nhóm hiệu quả cho IELTS
 • Bài 56: Những nguồn luyện thi IELTS không thể thiếu
 • Bài 57: Những lưu ý trước, trong và sau kỳ thi IELTS
 • Bài 58: IELTS Examiner nghĩ gì về thí sinh Việt Nam trong phần Speaking
 • Bài 59: Lời khuyên của giảng viên về việc luyện thi IELTS tại các trung tâm anh ngữ
 • Bài 60: Lời khuyên của giảng viên về việc sử dụng khóa học một cách thông minh

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Mai Đức

giảng viên Nguyễn Mai Đức

Đánh giá của học viên tại Chinh phục kỳ thi IELTS trong 60 ngày

đánh giá học viên tại khoá học Chinh phục kỳ thi IELTS trong 60 ngày

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Chinh phục kỳ thi IELTS trong 60 ngày – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button