3.229.117.191
Phong Thủy - Huyền Học

[Chia sẻ] Khóa học Phong tục thờ cúng trong gia đình và trong cơ quan, doanh nghiệp – Miễn phí

khoá học Phong tục thờ cúng trong gia đình và trong cơ quan, doanh nghiệp

[Chia sẻ] Khóa học Phong tục thờ cúng trong gia đình và trong cơ quan, doanh nghiệp – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Người học sẽ được tìm hiểu một cách đầy đủ về phong tục thờ cúng của người Việt.
 • Được hướng dẫn tỉ mỉ trong việc mua sắm lễ vật cho từng lễ tết khác nhau.
 • Được hướng dẫn cách tiến hành làm lễ, trong đó có cả mẫu sớ cúng để có thể tự làm lễ mà không phải mời thầy.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Lời giới thiệu & khái quát về phong tục thờ cúng của người việt

 • Bài 1: LỜI GIỚI THIỆU
 • Bài 2: KHÁI QUÁT VỀ PHONG TỤC THỜ CÚNG CỦA NGƯỜI VIỆT

Phần 2: Phong tục thờ cúng trong gia đình

 • Bài 3: CÁCH CHỌN VỊ TRÍ, CHỌN HƯỚNG VÀ CÁCH SẮP ĐẶT BÀN THỜ PHẦN 1
 • Bài 4: CÁCH CHỌN VỊ TRÍ, CHỌN HƯỚNG VÀ CÁCH SẮP ĐẶT BÀN THỜ PHẦN 2
 • Bài 5: THỦ TỤC BỐC BÁT HƯƠNG
 • Bài 6: CÁCH THỜ CÚNG TRONG NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN PHẦN 1
 • Bài 7: CÁCH THỜ CÚNG TRONG NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN PHẦN 2
 • Bài 8: LỄ CÚNG TẤT NIÊN, LỄ CÚNG GIAO THỪA, LỄ HÓA VÀNG
 • Bài 9: CÁCH THỜ CÚNG TRONG NGÀY GIỖ
 • Bài 10: CÁCH THỜ CÚNG TRONG GIA ĐÌNH VÀO MÙNG 1 NGÀY RẰM
 • Bài 11: CÁCH THỜ CÚNG TRONG GIA ĐÌNH VÀO CÁC NGÀY KHÁC TRONG NĂM PHẦN 1
 • Bài 12: CÁCH THỜ CÚNG TRONG GIA ĐÌNH VÀO CÁC NGÀY KHÁC TRONG NĂM PHẦN 2

Phần 3: Cách thờ cúng trong các cơ quan, doanh nghiệp

 • Bài 13: CÁCH THỜ THỔ CÔNG
 • Bài 14: CÁCH THỜ CÚNG THẦN TÀI PHẦN 1
 • Bài 15: CÁCH THỜ CÚNG THẦN TÀI PHẦN 2
 • Bài 16: CÁCH TIẾN HÀNH LỄ ĐỘNG THỔ PHẦN 1
 • Bài 17: CÁCH TIẾN HÀNH LỄ ĐỘNG THỔ PHẦN 2
 • Bài 18: CÁCH TIẾN HÀNH LỄ NHẬP TRẠCH PHẦN 1
 • Bài 19: CÁCH TIẾN HÀNH LỄ NHẬP TRẠCH PHẦN 2
 • Bài 20: CÁCH TIẾN HÀNH LỄ KHAI TRƯƠNG

Phần 4: Cách đi lễ ở chùa, đền sao cho đơn giản, hiệu quả

 • Bài 21: CÁCH ĐI LỄ CHÙA PHẦN 1
 • Bài 22: CÁCH ĐI LỄ CHÙA PHẦN 2
 • Bài 23: CÁCH ĐI LỄ Ở ĐỀN, PHỦ PHẦN 1
 • Bài 24: CÁCH ĐI LỄ Ở ĐỀN, PHỦ PHẦN 2
 • Bài 25: CÁC MẪU VĂN KHẤN
 • Bài 26: LƯU Ý – KẾT THÚC

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Đỗ Huy Chúc

Giảng viên Đỗ Huy Chúc

Đánh giá của học viên tại Phong tục thờ cúng trong gia đình và trong cơ quan, doanh nghiệp

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Phong tục thờ cúng trong gia đình và trong cơ quan, doanh nghiệp – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button