100.28.132.102
Khóa Học Năng Khiếu

Khóa học Dạy Đệm Organ Cấp Tốc – Thiện Organ – Miễn phí

khoá học Dạy Đệm Organ Cấp Tốc - Thiện Organ

Khóa học Dạy Đệm Organ Cấp Tốc – Thiện Organ – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Giúp tự tin đệm đàn trên các giai điệu: Bolero, Chachacha, Slow, Disco, Twist.
 • Nắm được những kiến thức nhạc lý cơ bản để sáng tạo và đệm những bài hát yêu thích.
 • Được tư vấn chọn đàn phù hợp và giảm giá khi mua đàn tại La#Music.
 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua điện thoại, facebook, email, skype.

Nội dung của khóa học

1 Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu “Đệm hát Organ cấp tốc”

2 Những điều cơ bản về đàn organ

 • Tư vấn chọn đàn organ phù hợp
 • Khái quát giáo trình đệm hát
 • Hướng dẫn tải tài liệu
 • Các kí hiệu và thuật ngữ trong âm nhạc
 • Tên nốt nhạc trên phím đàn
 • Bài luyện ngón cơ bản
 • Học bấm hợp âm cơ bản

3 Giới thiệu bolero – rhumba

 • Giới thiệu điệu Bolero

4 Học đệm bài “giã từ”

 • Solo nốt tay phải “Giã từ”
 • Học ráp hai tay “Giã từ”
 • Nghe mẫu bài đệm “Giã từ”
 • Học đệm lót “Giã từ”
 • Cách đệm điệp khúc “Giã từ”
 • Cách đệm kết thúc (Ending) “Giã từ”
 • Học làm Intro – Giang tấu “Giã từ”

5 Học đệm bài “về đâu mái tóc người thương”

 • Nghe đệm mẫu “Về đâu mái tóc người thương”
 • Solo nốt “Về đâu mái tóc người thương”
 • Học Intro – Giang Tấu “Vòng Trữ Tình” – “Về đâu mái tóc người thương”
 • Học đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc “Về đâu mái tóc người thương”

6 Học đệm bài “mưa đêm tỉnh nhỏ”

 • Nghe đệm mẫu “Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ”
 • Solo Nốt “Mưa đêm tỉnh nhỏ”
 • Học Intro-Giang tấu “Vòng Latin” – “Mưa đêm tỉnh nhỏ”
 • Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc “Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ”

7 Tổng kết điệu bolero – rhumba

 • Tổng kết điệu Bolero

8 Giới thiệu điệu “cha cha cha”

 • Giới thiệu về điệu “Cha Cha Cha”

9 Học đệm bài “vó ngựa trên đồi cỏ non”

 • Nghe đệm mẫu “Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non”
 • Solo nốt “Vó Ngựa trên Đồi Cỏ Non”
 • Học làm Intro-Giang tấu “Vòng Dân Ca” Intro đĩa
 • Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc “Vó Ngựa Trên Đồi Non”

10 Học đệm bài “hỏi vợ ngoại thành”

 • Nghe đệm mẫu “Hỏi Vợ Ngoại Thành”
 • Solo nốt “Hỏi Vợ Ngoại Thành”
 • Học Intro – Giang tấu “Hỏi vợ ngoại thành”
 • Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc “Hỏi vợ ngoại thành”

11 Học đệm bài “áo mới cà mau”

 • Nghe đệm mẫu “Áo Mới Cà Mau”
 • Solo nốt “Áo Mới Cà Mau”
 • Học intro – giang tấu – intro đĩa Vòng Miền Tây – Áo mới Cà Mau
 • Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc “Áo Mới Cà Mau”
 • Cách dập Brass, dập Remix

12 Tổng kết điệu “cha cha cha”

 • Tổng kết điệu Cha Cha Cha

13 Giới thiệu điệu “slowrock”

 • Sơ lược về điệu “Slowrock”
 • Bấm hợp âm Tone Đô Trưởng – C

14 Học đệm bài “lâu đài tình ái”

 • Nghe đệm mẫu “Lâu đài tình ái”
 • Solo nốt “Lâu đài tình ái”
 • Học intro – giang tấu “Vòng Đô Trưởng” – Lâu đài tình ái
 • Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc “Lâu đài tình ái”

15 Học đệm bài “tình cha”

 • Nghe đệm mẫu “Tình Cha”
 • Solo nốt “Tình Cha”
 • Học intro – giang tấu “Tình Cha”
 • Cách đệm lót đệm điệp khúc, kết thúc “Tình Cha”

16 Tổng kết điệu “slowrock”

 • Tổng kết điệu “Slowrock”

17 Giới thiệu “slowsurf”

 • Sơ lược về điệu “Slowsurf”

18 Học đệm bài “nơi ấy con tìm về”

 • Nghe đệm mẫu “Nơi ấy Con Tìm Về”
 • Solo nốt “Nơi ấy con tìm về”
 • Học intro – giang tấu “Nơi ấy con tìm về”
 • Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc “Nơi ấy con tìm về”

19 Học đệm bài “chân tình”

 • Nghe đệm mẫu “Chân Tình”
 • Solo nốt “Chân Tình”
 • Học intro – giang tấu “Chân Tình”
 • Cách đệm lót, đệm điệp khúc, kết thúc “Chân Tình”

20 Tổng kết điệu “slowsurf”

 • Tổng kết điệu “Slowsurf”

21 Giới thiệu điệu disco – remix

 • Giới thiệu Disco – Remix

22 Học đệm bài “bạc trắng tình đời”

 • Đệm mẫu “Bạc trắng tình đời”
 • Solo nốt “Bạc trắng tình đời”
 • Học intro – giang tấu “Bạc trắng tình đời”
 • Học đệm lót – Điệp khúc – Ending “Bạc trắng tình đời”

23 Học đệm bài “nửa vầng trăng”

 • Nghe đệm mẫu “Nửa vầng trăng”
 • Solo nốt “Nửa Vầng Trăng”
 • Học intro – giang tấu “Nửa vầng trăng”
 • Học đệm lót – Điệp khúc – Ending “Nửa vầng trăng”

24 Tổng kết khóa học đệm hát organ

 • Tổng kết khóa học đệm hát Organ

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Thiện Chánh

giảng viên Lê Thiện Chánh

Đánh giá của học viên tại Dạy Đệm Organ Cấp Tốc – Thiện Organ

đánh giá học viên tại khoá học Dạy Đệm Organ Cấp Tốc - Thiện Organ

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Dạy Đệm Organ Cấp Tốc – Thiện Organ – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button