3.236.112.70
Ngoại Ngữ

Khóa học Trọn bộ ôn tập tiếng Anh 6-7-8-9 và luyện thi lớp 10 – Edumall – Miễn phí

khoá học Trọn bộ ôn tập tiếng Anh 6-7-8-9 và luyện thi lớp 10 - Edumall

Khóa học Trọn bộ ôn tập tiếng Anh 6-7-8-9 và luyện thi lớp 10 – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Khóa học hệ thống lại các kiến thức cơ bản về từ vựng, ngữ pháp. Bên cạnh đó, khóa học giúp người học làm quen với những dạng câu hỏi thường gặp trong các bài thi và cung cấp những chiến lược để người học có thể trả lời những dạng câu hỏi này với số điểm cao nhất.

Nội dung của khóa học

 • Bài 01. Present tenses 1 Part A
 • Bài 02. Present tenses 1 Part B
 • Bài 03. Present tenses 2 Part A
 • Bài 04. Present tenses 2 Part B
 • Bài 05. Past tenses 1 Part A
 • Bài 06. Past tenses 1 Part B
 • Bài 07. Past tenses 2 Part A
 • Bài 08. Past tenses 2 Part B
 • Bài 09. Future tenses 1 Part A
 • Bài 10. Future tenses 1 Part B
 • Bài 11. Future tenses 2 Part A
 • Bài 12. Future tenses 2 Part B
 • Bài 13. Passive voice 1 Part A
 • Bài 14. Passive voice 1 Part B
 • Bài 15. Passive voice 2 Part A
 • Bài 16. Passive voice 2 Part B
 • Bài 17. Gerunds & Infinitives Part A
 • Bài 18. Gerunds & Infinitives Part B
 • Bài 19. Conditional sentences type 1 Part A
 • Bài 20. Conditional sentences type 1 Part B
 • Bài 21. Conditional sentences type 2 Part A
 • Bài 22. Conditional sentences type 2 Part B
 • Bài 23. Conditional sentences type 3 Part A
 • Bài 24. Conditional sentences type 3 Part B
 • Bài 25. Wish – as if,as though Part A
 • Bài 26. Wish – as if,as though Part B
 • Bài 27. Relative clauses Part A
 • Bài 28. Relative clauses Part B
 • Bài 29. Relative clauses 2 Part A
 • Bài 30. Relative clauses 2 Part B
 • Bài 31. Noun clauses Part A
 • Bài 32. Noun clauses Part B
 • Bài 33. Reported speech Part A
 • Bài 34. Reported speech Part B 1
 • Bài 35. Plural & singular Part A
 • Bài 36. Plural & singular Part B
 • Bài 37. Phrasal verbs Part A
 • Bài 38. Phrasal verbs Part B
 • Bài 39. Conjunctions and transitions Part A
 • Bài 40. Conjunctions and transitions Part B
 • Bài 41. Vocabulary – Unit 1 – Part A
 • Bài 42. Vocabulary – Unit 1 – Part B
 • Bài 43. Vocabulary – Unit 2
 • Bài 44. Vocabulary – Unit 3
 • Bài 45. Vocabulary – Unit 4
 • Bài 46. Vocabulary – Unit 5
 • Bài 47. Vocabulary – Unit 6
 • Bài 48. Vocabulary – Unit 7
 • Bài 49. Vocabulary – Unit 8
 • Bài 50. Vocabulary – Unit 9
 • Bài 51. Vocabulary – Unit 10
 • Bài 52. Exam strategies – Multiple choice questions Part A
 • Bài 53. Exam strategies – Multiple choice questions Part B
 • Bài 54. Exam strategies – Error identification
 • Bài 55. Exam strategies – Cloze Test
 • Bài 56. Exam strategies – Reading comprehension Part A
 • Bài 57. Exam strategies – Reading comprehension Part B
 • Bài 58. Exam strategies – Word formation
 • Bài 59. Exam strategies – Sentence transformation
 • Bài 60. Sample Test 1 part A
 • Bài 61. Sample Test 1 part B
 • Bài 62. Sample Test 1 part C
 • Bài 63. Sample Test 2 part A
 • Bài 64. Sample Test 2 part B
 • Bài 65. Sample Test 2 part C
 • Bài 66. Sample Test 3 part A
 • Bài 67. Sample Test 3 part B
 • Bài 68. Sample Test 3 part C

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Ths. Đào Thị Minh Thư

giảng viên đào thị minh thư

Đánh giá của học viên tại Trọn bộ ôn tập tiếng Anh 6-7-8-9 và luyện thi lớp 10 – Edumall

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Trọn bộ ôn tập tiếng Anh 6-7-8-9 và luyện thi lớp 10 – Edumall – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button