44.211.117.197
Ngoại NgữTiếng Anh

[Chia sẻ] Khóa học BÍ KÍP ĐẠT ĐƯỢC 450 ĐIỂM TOEIC DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC – Miễn phí

khoá học bí kíp đạt 450 điểm toeic dành cho người mất gốc

[Chia sẻ] Khóa học BÍ KÍP ĐẠT ĐƯỢC 450 ĐIỂM TOEIC DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Ngay sau khi học, học sinh sẽ có đủ kiến thức và kinh nghiệm để làm bài thi TOEIC đạt 450 điểm.
 • Nếu tiếp tục ôn luyện theo những kiến thức và phương pháp được cung cấp trong khóa học, học sinh sẽ có thể đạt 600, 700 điểm hoặc cao hơn nữa khi tham dự kì thi TOEIC.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giỡi thiệu về giảng viên và khóa học

 • Giới thiệu về giảng viên và khóa học
 • Những điều cần biết về bài thi TOEIC và chiến thuật 450

Phần 2: Tìm hiểu về listening – part 1 trong bài thi toeic

 • Mô tả tranh phần 1
 • Mô tả tranh phần 2

Phần 3: Tìm hiểu về listening – part 2 trong bài thi toeic

 • Câu hỏi What/which
 • Câu hỏi When
 • Câu hỏi Where
 • Câu hỏi Who/Whose/Whom
 • Câu hỏi Why
 • Câu hỏi How
 • Câu hỏi lựa chọn
 • Câu yêu cầu, gợi ý hoặc xin phép
 • Câu hỏi yes/no
 • Câu trần thuật

Phần 4: Tìm hiểu về reading trong bài thi toeic

 • Cấu trúc câu và các từ loại trong Tiếng Anh
 • Động từ và thì của động từ
 • Quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành
 • Thì tương lai đơn và tương lai gần
 • Thể bị động và thể chủ động
 • Câu điều kiện
 • Động từ nguyên thể và danh động từ
 • Tính từ, trạng từ và các cấu trúc so sánh
 • Liên từ và giới từ
 • Mệnh đề quan hệ
 • Danh từ và đại từ
 • Tổng kết phần Reading

Phần 5: Tổng kết khóa học

 • Tổng kết khóa học TOEIC

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Đỗ Tuấn Anh

giảng viên Đỗ Tuấn Anh

Đánh giá của học viên tại bí kíp đạt 450 điểm toeic dành cho người mất gốc

đánh giá học viên tại khoá học bí kíp đạt 450 điểm toeic dành cho người mất gốc

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học bí kíp đạt 450 điểm toeic dành cho người mất gốc – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button