100.28.132.102
Ngoại Ngữ

[Chia sẻ] Khóa học TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – Miễn phí

khoá học TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

[Chia sẻ] Khóa học TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Biết giao tiếp cơ bản trong đời sống hằng ngày cũng như trong công việc như: giới thiệu bản thân, hỏi tên, tuổi, mua đồ, mời rủ,…
 • Nắm được ngữ pháp, cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Nhật.
 • Có kiến thức nền tảng để học tiếp lên cao, tìm hiểu sâu hơn về tiếng Nhật.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu

 • Giới thiệu khóa học và giảng viên

Phần 2: Bảng chữ cái hiragana

 • 3 hàng đầu tiên bảng chữ cái Hiragana
 • 3 hàng tiếp theo bảng chữ cái Hiragana
 • 4 hàng cuối cùng bảng chữ cái Hiragana
 • Trường âm, âm đục trong Hiragana
 • Âm ngắt trong Hiragana
 • Âm ghép trong Hiragana
 • Bảng chữ cái Katakana
 • Âm đục, âm ngắt, âm ghép, trường âm

Phần 3: Học theo các chủ đề

 • Giới thiệu & làm quen (Phần 1)
 • Giới thiệu & làm quen (Phần 2)
 • Giới thiệu & làm quen (Phần 3)
 • Giới thiệu & làm quen (Phần 4)
 • Giới thiệu & làm quen (Phần 5)
 • Đồ vật, tặng quà và cách gọi tên người Nhật (Phần 1)
 • Đồ vật, tặng quà và cách gọi tên người Nhật (Phần 2)
 • Đồ vật, tặng quà và cách gọi tên người Nhật (Phần 3)
 • Địa điểm, mua sắm (Phần 1)
 • Địa điểm, mua sắm (Phần 2)
 • Địa điểm, mua sắm (Phần 3)
 • Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày (Phần 1)
 • Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày (Phần 2)
 • Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày (Phần 3)
 • Địa điểm, phương tiện di chuyển (Phần 1)
 • Địa điểm, phương tiện di chuyển (Phần 2)
 • Địa điểm, phương tiện di chuyển (Phần 3)
 • Mời rủ ai đó làm gì với mình, ẩm thực Nhật Bản (Phần 1)
 • Mời rủ ai đó làm gì với mình, ẩm thực Nhật Bản (Phần 2)
 • Mời rủ ai đó làm gì với mình, ẩm thực Nhật Bản (Phần 3)
 • Phương tiện thực hiện công việc (Phần 1)
 • Phương tiện thực hiện công việc (Phần 2)
 • Cảm tưởng, suy nghĩ của mình về người, vật (Phần 1)
 • Cảm tưởng, suy nghĩ của mình về người, vật (Phần 2

Phần 4: tổng kết

 • Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Trung tâm SOFL

giảng viên Trung tâm SOFL

Đánh giá của học viên tại TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button