44.211.117.197
Đồ Họa - Làm Video

[Chia sẻ] Khóa học THÀNH THẠO AUTOCAD 3D – Miễn phí

khoá học THÀNH THẠO AUTOCAD 3D

[Chia sẻ] Khóa học THÀNH THẠO AUTOCAD 3D – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Thành thạo các kỹ năng, công cụ để mô hình, chỉnh sửa trong AutoCAD 3D,
 • Thành thạo kỹ thuật tạo bản vẽ 2D từ mô hình 3D
 • Học viên có thể thực hành, áp dụng được ngay vào trong công việc
 • Được tiếp thu kiến thức thực tế, kinh nghiệm làm việc và sử dụng linh hoạt AutoCAD vào công việc xây dựng thiết kế bản vẽ kỹ thuật
 • Được hướng dẫn bởi chuyên gia – giảng viên kinh nghiệm hơn 10 trong nghề
 • Khóa học như một cuốn sách tra cứu các thủ thuật, cách giải quyết các vấn đề gặp phải khi làm việc với AutoCAD 3D

Nội dung của khóa học

Phần 1: Hướng dẫn cài đặt phần mềm AutoCAD

 • Bài 1: Đăng ký tài khoản Student và cài đặt AutoCAD15:42

Phần 2: Làm quen với giao diện, hệ tọa độ trong AutoCAD 3D

 • Bài 2: Giao diện AutoCAD 3D
 • Bài 3: Định hướng trong không gian 3D
 • Bài 4: Sử dụng Control View, Viewcube và Visual Style
 • Bài 5: Sử dụng Model Space Viewports
 • Bài 6: Hệ tọa độ trong AutoCAD 3D_Phần 1
 • Bài 7: Hệ tọa độ trong AutoCAD 3D_Phần 2
 • Bài 8: Truy bắt điểm chính xác trong CAD 3D

Phần 3: Các lệnh vẽ đối tượng 3D (Primitive)

 • Bài 9: Vẽ hình hộp, hình trụ tròn
 • Bài 10: Bài thực hành lệnh vẽ hình hộp, trụ tròn
 • Bài 11: Vẽ hình nón, hình cầu
 • Bài 12: Bài thực hành lệnh vẽ hình nón, hình cầu
 • Bài 13: Vẽ hình chóp , hình nêm, hình xuyến
 • Bài 14: Lệnh vẽ đối tượng 3D đa tuyến (POLYSOLID)

Phần 4: Các lệnh vẽ đối tượng 3D Solid từ hình 2D

 • Bài 15: Lệnh EXTRUDE
 • Bài 16: Lệnh PRESSPULL
 • Bài 17: Bài thực hành lệnh EXTRUDE, PRESSPULL07:15
 • Bài 18: Lệnh SWEEP
 • Bài 19: Lệnh LOFT
 • Bài 20: Bài thực hành lệnh SWEEP, LOFT
 • Bài 21: Lệnh REVOLVE
 • Bài 22: Bài thực hành cuối chương

Phần 5: Hiệu chỉnh đối tượng 3D Solid

 • Bài 23: Các lệnh REGION, SUBTRACT, UNION, INTERSECT
 • Bài 24: Bài thực hành lệnh REGION, SUBTRACT, UNION, INTERSECT
 • Bài 25: Lệnh tìm phần giao giữa các khối (INTERFERE)
 • Bài 26: Lệnh cắt đối tượng (SLICE)
 • Bài 27: Lệnh bo tròn cạnh, vát mép cạnh cho khối
 • Bài 28: Bài thực hành lệnh bo tròn, vát mép
 • Bài 29: Solid Editting: Lựa chọn Edit cho EDGE
 • Bài 30: Solid Editting: Lựa chọn EXTRUDE, TAPER FACE
 • Bài 31: Solid Editting: Lựa chọn MOVE, COPY, OFFSET FACE
 • Bài 32: Solid Editting: Lựa chọn DELETE, ROTATE, COLOR FACE
 • Bài 33: Solid Editting: Lựa chọn SEPARATE và SHELL
 • Bài 34: Bài thực hành cuối chương

Phần 6: Các phép biến hình và dời hình trong CAD 3D

 • Bài 35: Lệnh COPY, MOVE, 3DMOVE
 • Bài 36: Lệnh MIRROR3D, 3DROTATE, ROTATE3D
 • Bài 37: Lệnh 3D SCALE, 3D ALIGN
 • Bài 38: Lệnh 3D ARRAY, ARRAY
 • Bài 39: Bài thực hành lệnh ARRAY
 • Bài 40: Bài thực hành cuối chương

Phần 7: Mesh Modeling

 • Bài 41: Giới thiệu về các đội tượng MESH
 • Bài 42: Tạo các đối tượng 3D Mesh Primitives
 • Bài 43: Tạo các đối tượng Surface Mesh
 • Bài 44: Giới thiệu về Mesh Editing
 • Bài 45: Các lựa chọn Smooth Mesh, Convert Mesh
 • Bài 46: Bài thực hành cuối chương

Phần 8: Surface Modeling

 • Bài 47: Tạo các đối tượng Surface sử dụng các lệnh LOFT, EXTRUDE, SWEEP, REVOLVE
 • Bài 48: Tạo các đối tượng Surface sử dụng các lệnh Network, Planar
 • Bài 49: Lựa chọn Surface Associativity
 • Bài 50: Các lựa chọn Blend, Fillet Surface
 • Bài 51: Các lựa chọn Patch và Offset Surface
 • Bài 52: Surface Editting: Lựa chọn TRIM và UNTRIM
 • Bài 53: Surface Editting: Lựa chọn EXTEND và SCULPT
 • Bài 54: Convert to Solid, Surface và lệnh THICKEN
 • Bài 55: Tìm hiểu về Project Geometry
 • Bài 56: Giới thiệu về NURBS Surface
 • Bài 57: Bài thực hành cuối chương

Phần 9: Viết chữ, đo kích thước, gán vật liệu trong AutoCAD 3D

 • Bài 58: Viết chữ, đo kích thước trong CAD 3D
 • Bài 59: Viết chữ 3D trong AutoCAD
 • Bài 60: Tạo chữ nổi / khắc chìm 3D trên bề mặt cong
 • Bài 61: Gán Hatch cho bề mặt khối Solid
 • Bài 62: Giới thiệu về gán vật liệu cho đối tượng 3D Solid

Phần 10: Cơ bản về Rendering và Presentation

 • Bài 63: Đặt Camera và tạo các Views
 • Bài 64: Bổ sung Interior Light và tạo nhanh Rendering
 • Bài 65: Giới thiệu các thuộc tính: Sun, Geolocation, date and time, Environment Preset
 • Bài 66: Tạo và lưu các file rendering dưới dạng ảnh
 • Bài 67: Tạo animated walk-through video

Phần 11: Một số ứng dụng của mô hình 3D

 • Bài 68: Giới thiệu về Layout
 • Bài 69: Tạo khung nhìn và cài đặt tỷ lệ cho khung nhìn trong Layout
 • Bài 70: Quản lý các khung nhìn trong Layout
 • Bài 71: Lệnh SOLVIEW, SOLDRAW
 • Bài 72: Lệnh SOLPROF tạo hình chiếu 2D
 • Bài 73: Lệnh FLASHOT
 • Bài 74: Sử dụng Section Plane
 • Bài 75: Tạo 2D/3D Block với lựa chọn Generate Section
 • Bài 76: Tạo các hình chiếu 2D tự động trong Layout
 • Bài 77: Tạo các mặt cắt tự động trong Layout
 • Bài 78: Tạo các chi tiết tự động trong Layout
 • Bài 79: Lệnh MASSPROP tính thể tích, trọng tâm khối 3D Solid

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Đinh Ngọc Chiến

giảng viên Đinh Ngọc Chiến

Đánh giá của học viên tại THÀNH THẠO AUTOCAD 3D

đánh giá học viên tại khoá học THÀNH THẠO AUTOCAD 3D

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học THÀNH THẠO AUTOCAD 3D – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button