3.229.117.191
Ngoại Ngữ

[Chia sẻ] Khóa học LUYỆN TẬP 15 PHÚT MỖI NGÀY ĐỂ THÀNH THẠO TIẾNG NHẬT – Miễn phí

khoá học LUYỆN TẬP 15 PHÚT MỖI NGÀY ĐỂ THÀNH THẠO TIẾNG NHẬT

[Chia sẻ] Khóa học LUYỆN TẬP 15 PHÚT MỖI NGÀY ĐỂ THÀNH THẠO TIẾNG NHẬT – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Là bộ mặt đại diện cho cả một doanh nghiệp ở mọi trường hợp.
 • Biết cách giới thiệu bản thân
 • Biết cách giới thiệu đồ vật, địa điểm
 • Biết cách nói giờ, diễn tả mong muốn sở hữu và thực hiện việc gì đó
 • Biết cách sử dụng các động từ, trợ từ, tính từ, phó từ, từ để hỏi
 • Biết cách dùng câu danh từ, câu tính từ, câu cho phép, câu cấm chỉ
 • Biết cách dùng đơn vị đếm, mẫu câu liệt kê…

Nội dung của khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu bản thân
 • Bài 2: Giới thiệu đồ vật
 • Bài 3: Giới thiệu địa điểm
 • Bài 4: Cách nói giờ và một số động từ cơ bản
 • Bài 5: Động từ chỉ sự di chuyển
 • Bài 6 : Trợ từ を 、で
 • Bài 7: Trợ từ で và に
 • Bài 8: Tính từ đuôi な và đuôi い
 • Bài 9: Trợ từ が và Phó từ trong tiếng Nhật
 • Bài 10: Cách diễn tả sự tồn tại
 • Bài 11: Đơn vị đếm trong tiếng Nhật
 • Bài 12.1: Câu danh từ và câu tính từ – Phần 1
 • Bài 12.2: Câu danh từ và câu tính từ – Phần 2
 • Bài 13: Cách diễn tả mong muốn sở hữu, thực hiện việc gì đó
 • Bài 14.1: Chia nhóm động từ và làm quen với động từ thể て – Phần 1
 • Bài 14.2: Chia nhóm động từ và làm quen với động từ thể て – Phần 2
 • Bài 15: Câu cho phép & Câu cấm chỉ
 • Bài 16: Mẫu câu liệt kê
 • Bài 15: Câu cho phép & Câu cấm chỉ

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Hoàng Thùy Vân

giảng viên Hoàng Thùy Vân

 • Giảng viên dẫn dắt bạn sẽ là Cô Hoàng Thùy Vân, Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Đại học Senshu, Nhật Bản.
 • Với kinh nghiệm 10 năm giảng dạy và 7 năm thực hiện các dự án dạy tiếng Nhật của chính phủ Nhật Bản, Cô Hoàng Thùy Vân sẽ giúp bạn có được những cách thức và tư duy học tiếng Nhật hiệu quả nhất.

Đánh giá của học viên tại LUYỆN TẬP 15 PHÚT MỖI NGÀY ĐỂ THÀNH THẠO TIẾNG NHẬT

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học LUYỆN TẬP 15 PHÚT MỖI NGÀY ĐỂ THÀNH THẠO TIẾNG NHẬT – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button