3.233.221.90
IELTSNgoại Ngữ

Khóa học Lộ trình chinh phục IELTS 6.5 + (Phần 2) – Edumall – Miễn phí

khoá học Lộ trình chinh phục IELTS 6.5 + (Phần 2) - Edumall

Khóa học Lộ trình chinh phục IELTS 6.5 + (Phần 2) – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Các dạng đề thi và các kiến thức mà bài thi IELTS yêu cầu
 • Phương pháp, các chiến thuật làm bài của từng phần thi trong bài thi IELTS
 • Các bí quyết để làm bài thi IELTS hiệu quả
 • Các cấu trúc từ vựng – ngữ pháp giúp tăng điểm ngay trong bài thi IELTS Writing – Speaking

Nội dung của khóa học

Phần 1: Lộ trình học ngày 16-30

 • Ngày 16 – Buổi sáng
 • Ngày 16 – Buổi chiều
 • Ngày 17 – Buổi sáng
 • Ngày 17 – Buổi chiều
 • Ngày 18 – Buổi sáng
 • Ngày 18 – Buổi chiều
 • Ngày 19 – Buổi sáng
 • Ngày 19 – Buổi chiều
 • Ngày 20 – Buổi sáng
 • Ngày 20 – Buổi chiều
 • Ngày 21 – Buổi sáng
 • Ngày 21 – Buổi chiều
 • Ngày 22 – Buổi sáng
 • Ngày 22 – Buổi chiều
 • Ngày 23 – Buổi sáng
 • Ngày 23 – Buổi chiều
 • Ngày 24 – Buổi sáng
 • Ngày 24 – Buổi chiều
 • Ngày 25 – Buổi sáng
 • Ngày 25 – Buổi chiều
 • Ngày 26 – Buổi sáng
 • Ngày 26 – Buổi chiều
 • Ngày 27 – Buổi sáng
 • Ngày 27 – Buổi chiều
 • Ngày 28 – Buổi sáng
 • Ngày 28 – Buổi chiều
 • Ngày 29 – Buổi sáng
 • Ngày 29 – Buổi chiều
 • Ngày 30

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Phạm Thanh Hằng – Hằng Mun

giảng viên Phạm Thanh Hằng - Hằng Mun

Đánh giá của học viên tại Lộ trình chinh phục IELTS 6.5 + (Phần 2) – Edumall

đánh giá học viên tại khoá học Lộ trình chinh phục IELTS 6.5 + (Phần 2) - Edumall

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Lộ trình chinh phục IELTS 6.5 + (Phần 2) – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button