44.211.117.197
IELTSNgoại Ngữ

Khóa học Đạt điểm tối đa cho IELTS Writing task 1 dễ dàng và đơn giản – Edumall – Miễn phí

khoá học Đạt điểm tối đa cho IELTS Writing task 1 dễ dàng và đơn giản - Edumall

Khóa học Đạt điểm tối đa cho IELTS Writing task 1 dễ dàng và đơn giản – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Đạt 4.5 đến 5.0 với những học viên bị mất gốc Đạt 6.0 đến 6.5+ với những học viên có trình độ 5.0 Đạt 7.0 đến 8.0+ với những học viên có trình độ 6.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu về khóa học

 • Giới thiệu giảng viên và khóa học

Phần 2: Ielts writing

 • Từ vựng diễn tả sự thay đổi
 • Cấu trúc câu – Phần 1
 • Cấu trúc câu – Phần 2
 • Introduction Task 1
 • Paraphrase và cụm từ thường gặp – Phần 1
 • Paraphrase và cụm từ thường gặp – Phần 2
 • Line Graph
 • Ví dụ Line Graph
 • Bar chart
 • Pie chart – Phần 1
 • Pie chart – Phần 2
 • Table
 • Map – Phần 1
 • Map – Phần 2
 • Process – Phần 1
 • Process – Phần 2
 • Mix graph
 • Các lỗi sai thường gặp khi viết Writing Task 1

Phần 3: Tổng kết khóa học

 • Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Ms. Linh UK

giảng viên Ms. Linh UK

Đánh giá của học viên tại Đạt điểm tối đa cho IELTS Writing task 1 dễ dàng và đơn giản – Edumall

đánh giá học viên tại khoá học Đạt điểm tối đa cho IELTS Writing task 1 dễ dàng và đơn giản - Edumall

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Đạt điểm tối đa cho IELTS Writing task 1 dễ dàng và đơn giản – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button