3.229.117.191
Lê Thẩm DươngPhát Triển Bản Thân

Khóa học chiến lược kinh doanh – Miễn phí

khoá học chiến lược kinh doanh

Khóa học chiến lược kinh doanh – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm được ý nghĩa, nội dung, bản chất của chiến lược.
 • Biết các loại chiến lược, mục tiêu của chiến lược.
 • Ứng dụng các nhóm doanh nghiệp với loại hình mục tiêu.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tổng quan – nhận thức

 • Những hành vi quyết định của một doanh nghiệp
 • Các khái niệm
 • Ý nghĩa của chiến lược
 • Nội dung của chiến lược
 • Bản chất của chiến lược

Phần 2: Xây dựng chiến lược

 • Các loại chiến lược
 • Xác định mục tiêu chiến lược là gì?
 • Doanh nghiệp với các nhóm mục tiêu
 • 4 loại hình doanh nghiệp từ những mục tiêu trên
 • Xác định nguồn lực
 • Cách đánh chiến lược

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Thẩm Dương

giảng viên Lê Thẩm Dương

Đánh giá của học viên tại chiến lược kinh doanh

đánh giá học viên tại khoá học chiến lược kinh doanh

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học chiến lược kinh doanh – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button