44.211.117.197
Lê Thẩm DươngPhát Triển Bản Thân

Khóa học vận hành quản trị – Miễn phí

khoá học vận hành quản trị

Khóa học vận hành quản trị – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm được tổng quan các vấn đề trong quản trị vận hành.
 • Các bước thực hiện quan trọng trong quản trị vận hành.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tổng quan

 • Tổng quan quản trị vận hành
 • Khái niệm quản trị vận hành
 • Khái niệm vận hành
 • Các hoạt động của vận hành
 • Sự khác biệt giữa sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ – phần 1
 • Sự khác biệt giữa sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ – phần 2
 • Các mô hình quản trị vận hành
 • Thách thức trong quản trị vận hành – phần 1
 • Thách thức trong quản trị vận hành – phần 2

Phần 2: Quản trị vận hành

 • Thiết kế sản phẩm – phần 1
 • Thiết kế sản phẩm – phần 2
 • Thiết kế sản phẩm – phần 3
 • Các yếu tố cạnh tranh trong thiết kế sản phẩm
 • Bố trí sản xuất
 • Bố trí dịch vụ

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Thẩm Dương

giảng viên Lê Thẩm Dương

Đánh giá của học viên tại vận hành quản trị

đánh giá học viên tại khoá học vận hành quản trị

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học vận hành quản trị – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button