44.211.117.197
Lê Thẩm DươngPhát Triển Bản Thân

Khóa học gọi vốn – Miễn phí

khoá học gọi vốn

Khóa học gọi vốn – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu các khái niệm về gọi vốn và các sai lầm thường thấy trong gọi vốn.
 • Hiểu được các nguyên tắc trong gọi vốn và kĩ năng gọi vốn qua đó lên được chiến lược gọi vốn hợp lý.
 • Biết được các nguồn vốn và cách thức tiếp cận tới các nguồn vốn.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Lý thuyết về gọi vốn

 • Tổng quan về gọi vốn
 • Các sai lầm thường gặp (Phần 1)
 • Các sai lầm thường gặp (Phần 2)
 • Nguyên tắc gọi vốn (Phần 1)
 • Nguyên tắc gọi vốn (Phần 2)

Phần 2: Chiến lược gọi vốn phần 1: Sơ đồ chiến lược về mặt nguồn

 • Chiến lược gọi vốn, các tư tưởng về nguồn vốn (Phần 1)
 • Chiến lược gọi vốn, các tư tưởng về nguồn vốn (Phần 2)
 • Chiến lược gọi vốn, các tư tưởng về nguồn vốn (Phần 3)
 • Khái niệm các nguồn vốn
 • Có thể gọi vốn từ các nguồn (Phần 1)
 • Có thể gọi vốn từ các nguồn (Phần 2)
 • Các nguyên tắc về kĩ năng gọi vốn
 • Khi nào người ta góp vốn
 • Sơ đồ lòng tin (Phần 1)
 • Sơ đồ lòng tin (Phần 2)
 • Sơ đồ lòng tin (Phần 3): Kỹ năng gọi vốn

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Thẩm Dương

giảng viên Lê Thẩm Dương

Đánh giá của học viên tại gọi vốn

đánh giá học viên tại khoá học gọi vốn

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học gọi vốn – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button