3.229.117.191
Lê Thẩm DươngPhát Triển Bản Thân

Khóa học Thay đổi tư duy – Đột phá thành công – Miễn phí

khoá học Thay đổi tư duy - Đột phá thành công

Khóa học Thay đổi tư duy – Đột phá thành công – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của tư duy đột phá
 • Phân biệt được các mức độ của tư duy
 • Nắm được các nguyên tắc tư duy đột phá khác nhau để ứng dụng linh hoạt vào công việc và cuộc sống

Nội dung của khóa học

Chương 1: Tổng quan về tư duy

 • Bài 1: Năng lực tư duy trong bối cảnh hội nhập
 • Bài 2: Phương thức tư duy trong thời đại siêu cạnh tranh
 • Bài 3: Công thức tư duy đột phá

Chương 2: Lợi ích của tư duy đột phá

 • Bài 4: Để không bị tụt hậu
 • Bài 5: Nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Bài 6: Nhận diện vấn đề và giải quyết vấn đề ở tương lai
 • Bài 7: Tiết kiệm sức lao động, đẩy mạnh sự sáng tạo
 • Bài 8: Giải quyết vấn đề hiệu quả có tính hệ thống

Chương 3: Các nguyên tắc thay đổi tư duy

 • Bài 9: Khái quát các nguyên tắc thay đổi tư duy
 • Bài 10: Nguyên tắc 1 – Sự khác biệt và độc đáo
 • Bài 11: Nguyên tắc 2 – Mở rộng mục đích tư duy
 • Bài 12: Nguyên tắc 3 – Sáng tạo giải pháp cho tương lai
 • Bài 13: Nguyên tắc 4 – Tư duy có tính hệ thống
 • Bài 14: Nguyên tắc 5 – Chọn lọc thông tin phù hợp với thực tại
 • Bài 15: Nguyên tắc 6 – Thu hút người khác cùng tham gia
 • Bài 16: Nguyên tắc 7 – Đổi mới và cải tiến liên tục
 • Bài tốt nghiệp cuối khóa Thay đổi tư duy-đột phá thành công

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Thẩm Dương

giảng viên Lê Thẩm Dương

Đánh giá của học viên tại Thay đổi tư duy – Đột phá thành công

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Thay đổi tư duy – Đột phá thành công – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button