3.229.117.191
Lê Thẩm DươngPhát Triển Bản Thân

Khóa học Thấu hiểu Bản thân – Mở lối Thành công – Miễn phí

khoá học Thấu hiểu Bản thân - Mở lối Thành công

Khóa học Thấu hiểu Bản thân – Mở lối Thành công – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Người thành công là những người luôn thấu hiểu bản thân, hiểu điểm mạnh, điểm yếu của mình. Từ đó, họ đề ra mục tiêu của cuộc đời rõ ràng và tận dụng chính xác các sở trường trong những lĩnh vực mà họ đam mê để đạt được mục tiêu đó.

Nội dung của khóa học

Chương 1: Khái quát thấu hiểu bản thân

 • Bài 1: Khái quát sơ đồ phát triển bản thân
 • Bài 2: Chiến lược con NHÍM phát triển bản thân
 • Bài 3: Thấu hiểu bản thân yếu tố quyết định thành công

Chương 2: Thấu hiểu bản thân là hiểu những gì?

 • Bài 4: Hiểu năng lực của mình đến đâu?
 • Bài 5: Sở trường của mình là gì?
 • Bài 6: Đẳng cấp của mình ở mức độ nào?
 • Bài 7: Hệ giá trị cá nhân của bản thân ra sao?

Chương 3: Phương pháp để thấu hiểu bản thân

 • Bài 8: Phương pháp phân tích phản hồi 360 độ
 • Bài 9: 6 Yếu tố thiết yếu trong phân tích phản hồi
 • Bài 10: Bài tốt nghiệp cuối khóa Thấu hiểu bản thân – Mở lối thành công

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Thẩm Dương

giảng viên Lê Thẩm Dương

Đánh giá của học viên tại Thấu hiểu Bản thân – Mở lối Thành công

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Thấu hiểu Bản thân – Mở lối Thành công – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button