44.211.117.197
IELTSNgoại Ngữ

Khóa học Luyện Thi IELTS 7.0 – Edumall – Miễn phí

khoá học Luyện Thi IELTS 7.0 - Edumall

Khóa học Luyện Thi IELTS 7.0 – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hoàn thiện các kỹ năng nghe nói đọc viết để đạt điểm như ý muốn trong kỳ thi IELTS
 • Nâng cao khả năng nhận diện từ vựng trong các cuộc hội thoại và trong các văn bản

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tài liệu khóa học

 • Hướng dẫn tải tài liệu khóa học

Phần 2: Vocabulary

 • Types of Vocabulary part A
 • Types of Vocabulary part B
 • Register of Vocabulary
 • Bad vocabulary habits
 • Ways to improve Vocabulary part A
 • Ways to improve Vocabulary part B

Phần 3: Grammar

 • Killer grammar mistakes part A
 • Killer grammar mistakes part B
 • Proper grammar for IELTS part A
 • Proper grammar for IELTS part B
 • Bad grammar habits
 • Improving grammar

Phần 4: Pronunciation

 • Linking sounds part A
 • Linking sounds part B
 • Intonation
 • Nonverbal communication part A
 • Nonverbal communication part B
 • Accents

Phần 5: Reading

 • How to read fast part A
 • How to read fast part B
 • Dealing with headings
 • Dealing with TFNGS
 • Read better

Phần 6: Listening

 • Word recognition
 • Paraphases part A
 • Paraphases part B
 • Quick info part A
 • Quick info part B
 • Listen better

Phần 7: Speaking

 • Overview of the speaking test
 • Speaking assessment
 • Education & media (1)
 • Work and environment (1) part A
 • Work and environment (1) part B
 • Health & transport (1) part A
 • Health & transport (1) part B
 • City, country & social problems (1)
 • Education & media (2) part A
 • Education & media (2) part B
 • Work and environment (2) part A
 • Work and environment (2) part B
 • Health & transport (2)
 • City, country & social problems (2)
 • Education & media (3) part A
 • Education & media (3) part B
 • Work and environment (3) part A
 • Work and environment (3) part B
 • Health & transport (3) part A
 • Health & transport (3) part B
 • City, country & social problems (3) part A
 • City, country & social problems (3) part B
 • Science & Finance (3) part A
 • Science & Finance (3) part B

Phần 8: Writing

 • Overview of the writing test
 • Assessment of the writing test
 • Task 1 – A good structure
 • Task 1 – Line graphs
 • Task 1 – Bar charts
 • Task 1 – Processes
 • Task 1 – Tables
 • Task 1 – Pie charts
 • Task 1 – Maps
 • Task 2 – Structure
 • Task 2 – Introduction
 • Task 2 – Opinion essay
 • Task 2 – Pros & Cons, Problems & solutions
 • Task 2 – Two sides & your opinion

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Bùi Đức Tiến

giảng viên Bùi Đức Tiến

Đánh giá của học viên tại Luyện Thi IELTS 7.0 – Edumall

đánh giá học viên tại khoá học Luyện Thi IELTS 7.0 - Edumall

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Luyện Thi IELTS 7.0 – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button