100.28.132.102
Ngoại NgữTiếng Anh

[Chia sẻ] Khóa học NỀN TẢNG TIẾNG ANH TỪ A-Z – Miễn phí

khoá học NỀN TẢNG TIẾNG ANH TỪ A-Z

[Chia sẻ] Khóa học NỀN TẢNG TIẾNG ANH TỪ A-Z – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Tự tin giao tiếp tiếng Anh
 • Nắm vững các kiến thức tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Nội dung của khóa học

PHẦN 1. LỘ TRÌNH TỔNG QUAN

 • [Phần 1] TỔNG QUAN Bài 1 Động lực học tiếng anh
 • [Phần 1] TỔNG QUAN Bài 2 Điều gì tạo nên động lực học của bạn
 • [Phần 1] TỔNG QUAN Bài 3 Công thức để giỏi tiếng anh và lộ trình học
 • [Phần 1] TỔNG QUAN Bài 4 Làm sao thắng được bệnh lười khi học tiếng anh
 • [Phần 1] TỔNG QUAN Bài 5 Cách chọn từ để học
 • [Phần 1] TỔNG QUAN Bài 6 Các bước để luyện nghe vô thức
 • [Phần 1] TỔNG QUAN Bài 7 Các bước luyện nghe chủ động
 • [Phần 1] TỔNG QUAN Bài 8 Các kỹ năng trong giao tiếp
 • [Phần 1] TỔNG QUAN Bài 9 Học tiếng anh qua phim như thế nào cho hiệu quả
 • [Phần 1] TỔNG QUAN Bài 10 Rèn luyện phản xạ ngôn ngữ

PHẦN 2. PHÁT ÂM TIẾNG ANH_GV TRẦN HOÀNG ĐẠI

 • [PHẦN 2] PHÁT ÂM – Bài 1 Phân biệt 3 cặp âm i-i, ʊ-u, e-æ
 • [PHẦN 2] PHÁT ÂM – Bài 2 Các nguyên âm r-l, ɜː-ɔː-ɑː, ʌ-ə
 • [PHẦN 2] PHÁT ÂM – Bài 3 Các âm eɪ-aɪ-ɔɪ, əʊ-aʊ
 • [PHẦN 2] PHÁT ÂM – Bài 4 4 cặp âm p-b, t-d, f-v, k-g
 • [PHẦN 2] PHÁT ÂM – Bài 5 Các âm θ-ð, s-z, ʃ – ʒ, tʃ-dʒ
 • [PHẦN 2] PHÁT ÂM – Bài 6 Các âm m-n-ŋ, h-w-j
 • [PHẦN 2] PHÁT ÂM – Bài 7 Các yếu tố để hoàn thiện phát âm

PHẦN 3: TIẾNG ANH GIAO TIẾP

 • [PHẦN 3 – Chặng 1] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 1 Em không biết nói gì
 • [PHẦN 3 – Chặng 1] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 2 Em không có từ vựng để nói
 • [PHẦN 3 – Chặng 1] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 3 Câu và quy tắc kết hợp từ để tạo câu
 • [PHẦN 3 – Chặng 1] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 4 Em hay bị dịch từng từ một
 • [PHẦN 3 – Chặng 1] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 5 Khối từ và các loại Khối từ thường dùng
 • [PHẦN 3 – Chặng 1] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 6 Các khối từ ứng dụng trong giao tiếp
 • [PHẦN 3 – Chặng 1] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 7 Hai bước phát triển từ từ vựng đến câu hoàn chỉnh
 • [PHẦN 3 – Chặng 1] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 8 Đặt câu hỏi trong giao tiếp
 • [PHẦN 3 – Chặng 1] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 9 6 bước của quá trình giao tiếp
 • [PHẦN 3 – Chặng 1] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 10 Từ “BIẾT” đến “PHẢN XẠ” trong giao tiếp tiếng Anh
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 1 Mở đầu
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 2 Get to know
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 3 Daily routine
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 4 Hobbies
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 5 Appearance
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 6 Giving direction
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 7 Family
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 8 Weather
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 9 Life memories
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 10 Shopping
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 11 Health
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 12 Food and Drink
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 13 Clothes
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 14 Future plan
 • [PHẦN 3 – Chặng 2] GIAO TIẾP CƠ BẢN – Bài 15 Job interview

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Step Up English

Đánh giá của học viên tại NỀN TẢNG TIẾNG ANH TỪ A-Z

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học NỀN TẢNG TIẾNG ANH TỪ A-Z – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button