3.80.4.147
Ngoại Ngữ

[Chia sẻ] Khóa học TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – Miễn phí

khoá học TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

[Chia sẻ] Khóa học TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – Miễn phí

Tải xuống

Ưu điểm của khóa học

 • Sau khóa học có thể giao tiếp với người Nhật một cách tự tin, lưu loát từ đó có thể học hỏi thêm về văn hóa, cách làm việc của người Nhật.
 • Có thể sang Nhật du học, làm việc mở rộng hiểu biết, tích lũy thêm kinh nghiệm.
 • Hoặc là thăng tiến lên những vị trí và chức vụ cao hơn tại các công ty Nhật để có được thu nhập cao hơn, cuộc sống tốt hơn.

Nội dung của khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu về giảng viên và khóa học
 • Bài 2: Bảng chữ cái Hiragana 1
 • Bài 3: Bảng chữ cái Hiragana 2
 • Bài 4: Bảng chữ cái Hiragana 3
 • Bài 5: Các quy tắc sử dụng chữ Hiragana
 • Bài 6: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 1 (Phần 1)
 • Bài 7: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 1 (Phần 2)
 • Bài 8: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 2
 • Bài 9: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 3
 • Bài 10: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 4
 • Bài 11: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 5
 • Bài 12: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 6
 • Bài 13: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 7
 • Bài 14: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 8
 • Bài 15: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 9
 • Bài 16: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 10
 • Bài 17: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 11
 • Bài 18: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 12
 • Bài 19: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 13
 • Bài 20: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 14
 • Bài 21: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 15
 • Bài 22: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 16
 • Bài 23: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 17
 • Bài 24: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 18
 • Bài 25: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 19
 • Bài 26: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 20
 • Bài 27: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 21
 • Bài 28: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 22
 • Bài 29: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 23
 • Bài 30: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 24
 • Bài 31: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 25
 • Bài 32: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 26
 • Bài 33: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 27
 • Bài 34: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 28
 • Bài 35: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 29
 • Bài 36: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 30
 • Bài 37: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 31
 • Bài 38: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 32
 • Bài 39: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 33
 • Bài 40: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 34
 • Bài 41: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 35
 • Bài 42: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 36
 • Bài 43: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 37
 • Bài 44: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 38
 • Bài 45: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 39
 • Bài 46: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 40
 • Bài 47: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 41
 • Bài 48: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 42
 • Bài 49: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 43
 • Bài 50: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 44
 • Bài 51: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 45
 • Bài 52: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 46
 • Bài 53: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 47
 • Bài 54: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 48
 • Bài 55: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 49
 • Bài 56: Ngữ pháp Minnano Nihongoi 50
 • Bài 57: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Hữu Nhân

giảng viên Nguyễn Hữu Nhân

 • Đã từng sinh sống và làm việc 3 năm trên đất nước Nhật xinh đẹp. Sau khi về nước vì muốn nâng cao năng lực tiếng Nhật nên tôi đã bỏ ra một năm nữa để học nâng cao tại trường nhật ngữ Đông Du. Cũng tại đây tôi đã tiếp thu được những phương pháp giảng dạy rất hay rất hiệu quả nên tôi muốn dùng những phương pháp này để giúp cho tất cả những người yêu thích muốn học tiếng Nhật có thể học tập một cách hiệu quả nhất.
 • Đã từng học từ rất nhiều chuyên gia nước ngoài về kiếm tiền trên internet. Sau đó chuyển đổi cách làm sao cho phù hợp với suy nghĩ và cách làm của người Việt Nam.
 • Đã ứng dụng thành công những mô hình đó và tạo thu nhập cao cho bản thân và gia đình.
 • Đã giúp rất nhiều người tạo ra những hệ thống có thu nhập cao mà mọi người không thể nghĩ tới.

Đánh giá của học viên tại TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button