3.236.112.70
Ngoại Ngữ

[Chia sẻ] Khóa học TIẾNG NHẬT HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI VÀ DỊCH ĐỀ JLPT N5 – Miễn phí

khoá học TIẾNG NHẬT HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI VÀ DỊCH ĐỀ JLPT N5

[Chia sẻ] Khóa học TIẾNG NHẬT HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI VÀ DỊCH ĐỀ JLPT N5 – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm vững toàn bộ cấu trúc của đề thi để vượt qua được kì thi năng lực tiếng nhật N5.
 • Biết cách dịch nghĩa từng câu và đoạn văn một cách chính xác, tự tin khi đi phiên dịch và dịch tài liệu.
 • Dễ dàng được chấp nhận Visa qua Nhật du học, làm việc để có tương lai tươi sáng
 • Dễ dàng xin việc với mức lương cao hơn tại Việt Nam trong công ty Nhật
 • Giao tiếp trôi chảy với người Nhật trong cuộc sống thường ngày
 • Cơ hội thăng tiến trong công ty Nhật khi có thể giao tiếp trực tiếp với các sếp người Nhật

Nội dung của khóa học

Phần 1: Hướng dẫn giải đề trắc nghiệm đề thi N5

 • Bài 1: Hướng dẫn cách giải Kanji trong đề thi.
 • Bài 2: Hướng dẫn cách chọn đáp án Kanji trong đề thi.
 • Bài 3: Hướng dẫn cách chọn đúng từ vựng trong đề thi.
 • Bài 4: Hướng dẫn cách chọn đúng từ gần nghĩa trong đề thi.
 • Bài 5: Hướng dẫn cách chọn đúng ngữ pháp trong đề thi phần 1.
 • Bài 6: Hướng dẫn cách chọn đúng ngữ pháp trong đề thi phần 2.
 • Bài 7: Hướng dẫn cách sắp xếp câu trong đề thi.
 • Bài 8: Hướng dẫn cách điền ngữ pháp đúng trong đề thi phần 1.
 • Bài 9: Hướng dẫn cách điền ngữ pháp đúng trong đề thi phần 2.
 • Bài 10: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 1.
 • Bài 11: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 2.
 • Bài 12: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 3.
 • Bài 13: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 1.
 • Bài 14: Hướng dẫn cách giải đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 2.
 • Bài 15: Hướng dẫn cách giải tìm thông tin trong phần đọc hiểu trong đề thi.
 • Bài 16: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 1.
 • Bài 17: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 2.
 • Bài 18: Hướng dẫn cách giải phần nghe nội dung trong đề thi phần 3.
 • Bài 19: Hướng dẫn cách nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 1.
 • Bài 20: Hướng dẫn cách nắm điểm quan trọng trong phần nghe trong đề thi phần 2.
 • Bài 21: Hướng dẫn cách giải phần phát ngôn trong đề thi.
 • Bài 22: Hướng dẫn cách giải phần đối đáp trong đề thi phần 1.
 • Bài 23: Hướng dẫn cách giải phần đối đáp trong đề thi phần 2.

Phần 2: Hướng dẫn giải phần dịch đọc hiểu N5

 • Bài 24: Dịch giải phần đọc Kanji trong đề thi.
 • Bài 25: Dịch giải phần viết Kanji trong đề thi .
 • Bài 26: Dịch giải phần chọn từ đúng nghĩa trong đề thi phần 1.
 • Bài 27: Dịch giải phần chọn từ đúng nghĩa trong đề thi phần 2.
 • Bài 28: Dịch giải phần từ gần nghĩa trong đề thi.
 • Bài 29: Dịch giải phần cấu trúc ngữ pháp trong đề thi phần 1.
 • Bài 30: Dịch giải phần cấu trúc ngữ pháp trong đề thi phần 2.
 • Bài 31: Dịch giải phần sắp xếp câu trong đề thi.
 • Bài 32: Dịch giải phần ngữ pháp trong đoạn văn trong đề thi phần 1.
 • Bài 33: Dịch giải phần ngữ pháp trong đoạn văn trong đề thi phần 2.
 • Bài 34: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 1.
 • Bài 35: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn ngắn trong đề thi phần 2.
 • Bài 36: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 1.
 • Bài 37: Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 2.
 • Bài 38: Dịch giải phần tra cứu thông tin đọc hiểu trong đề thi.
 • Bài 39: Dịch giải phần nghe hiểu nội dung trong đề thi phần 1.
 • Bài 40: Dịch giải phần nghe hiểu nội dung trong đề thi phần 2.
 • Bài 41: Dịch giải phần nghe hiểu nội dung trong đề thi phần 3.
 • Bài 42: Dịch giải phần nghe điểm chính trong đề thi phần 1.
 • Bài 43: Dịch giải phần nghe điểm chính trong đề thi phần 2.
 • Bài 44: Dịch giải phần nghe điểm chính trong đề thi phần 3.
 • Bài 45: Dịch giải phần phát ngôn trong phần nghe trong đề thi phần 1.
 • Bài 46: Dịch giải phần phát ngôn trong phần nghe trong đề thi phần 2.
 • Bài 47: Dịch giải phần đối đáp trong đề thi phần 1.
 • Bài 48: Dịch giải phần đối đáp trong đề thi phần 2

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Ngô Trần Minh Thảo

giảng viên Ngô Trần Minh Thảo

Đánh giá của học viên tại TIẾNG NHẬT HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI VÀ DỊCH ĐỀ JLPT N5

đánh giá học viên tại khoá học TIẾNG NHẬT HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI VÀ DỊCH ĐỀ JLPT N5

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học TIẾNG NHẬT HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI VÀ DỊCH ĐỀ JLPT N5 – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button