44.211.117.197
Lê Thẩm DươngPhát Triển Bản Thân

Khóa học tiết lộ bí quyết giao tiếp để thành công – Miễn phí

khoá học tiết lộ bí quyết giao tiếp để thành công

Khóa học tiết lộ bí quyết giao tiếp để thành công – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ: “Giao tiếp hoặc là chết”
 • Biết được phương tiện, cơ sở của giao tiếp trong việc tạo dựng mối quan hệ
 • Nắm được các kỹ năng cơ bản của giao tiếp: kỹ năng nghe, nói, khen chê và phi ngôn ngữ
 • Biết được cách thiết lập một thông điệp đúng

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khoá học

 • Nhận thức tầm quan trọng của giao tiếp và chức năng của giao tiếp
 • Giao tiếp đối với việc thiết lập mối quan hệ. Những nhận định cần tránh trong giao tiếp
 • Năm cơ chế trong giao tiếp vận hành. Những tác động sai lầm trong giao tiếp

Phần 2: Phương tiện, cơ sở hoạt động của giao tiếp

 • Phương tiện để chuyển tải giao tiếp
 • Cơ sở tâm lý của hoạt động giao tiếp
 • Cơ sở văn hóa của hoạt động giao tiếp
 • Cơ sở môi trường xã hội của hoạt động giao tiếp
 • Các nguyên tắc cần có khi xác lập mối quan hệ

Phần 3: Các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp

 • Kỹ năng lắng nghe
 • Kỹ năng nói
 • Kỹ năng khen chê
 • Phi ngôn ngữ

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Thẩm Dương

giảng viên Lê Thẩm Dương

Đánh giá của học viên tại tiết lộ bí quyết giao tiếp để thành công

đánh giá học viên tại khoá học tiết lộ bí quyết giao tiếp để thành công

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học tiết lộ bí quyết giao tiếp để thành công – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button