3.229.117.191
Khóa Học SEO

Khóa học [GT‌V]‌‌ ‌‌Entity‌‌ ‌‌Schema‌‌ ‌‌trị‌‌ ‌‌giá‌‌ ‌‌59.994 (1).000‌‌ ‌‌VNĐ‌‌ ‌ – Miễn phí

khoá học [GT‌V]‌‌ ‌‌Entity‌‌ ‌‌Schema‌‌ ‌‌trị‌‌ ‌‌giá‌‌ ‌‌59.994 (1).000‌‌ ‌‌VNĐ‌‌ ‌

Khóa học [GT‌V]‌‌ ‌‌Entity‌‌ ‌‌Schema‌‌ ‌‌trị‌‌ ‌‌giá‌‌ ‌‌59.994 (1).000‌‌ ‌‌VNĐ‌‌ ‌ – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

✅ Tạo dựng thực thể Cá nhân thông qua các trang Mạng Xã Hội

✅ Mô hình “Stack” thông tin Giúp Google xác thực nhanh nhất Entity của bạn.

✅ Tạo dựng thực thể Thương hiệu thông qua các trang Mạng Xã Hội

✅ Tối ưu Google My Business theo Entity

✅ Mindset đúng đắn nhất về Schema: Các plugin hiện tại đáp ứng được bao nhiêu % tiêu chuẩn Schema? Bạn đã hiểu hết sức mạnh “đáng kinh ngạc” của Schema?

✅ Những phần nào trên website nhất định phải có Schema. Tại sao?

✅ Triển khai Schema cụ thể từng bước Cơ bản & Nâng Cao: Không hiểu code vẫn làm được!

✅ Các công cụ hỗ trợ gia tốc quá trình làm Schema tại GTV SEO

Nội dung của khóa học

 • Bài 1. Overview Khóa học
 • Bài 2. Mindset và cách tạo dụng MXH cá nhân
 • Bài 3. Demo cách tạo dựng MXH cá nhân
 • Bài 4. Cách thiết lập Entity thương hiệu và demo MXH
 • Bài 5. Tối ưu Google My Business Entity cơ bản
 • Bài 6. Bí mật Local Guide
 • Bài 7. Google My Business post cơ bản
 • Bài 8. Nâng cao. Google my Business Silo và xác thực Entity
 • Bài 9. Tối ưu Entity trên website – kết nối
 • Bài 10. Tổng kết triển khai tối ưu Entity thương hiệu và cá nhân
 • Bài 11. Overview về phần Schema
 • Bài 12. Hiểu về bản chất Schema và ứng dụng trong Topic Cluster
 • Bài 13. Lợi ích triển khai Schema
 • Bài 14. Các loại Entity của Google và lưu ý khi triển khai Schema
 • Bài 15. Hướng dẫn schema articles [New Updated]
 • Bài 16. Hướng dẫn schema video
 • Bài 17. Hướng dẫn schema product
 • Bài 18. Hướng dẫn schema sách
 • Bài 19. Hướng dẫn schema service – dịch vụ
 • Bài 20. Hướng dẫn schema QA và lên Feature Snippet
 • Bài 21. Hướng dẫn Schema Event và Course
 • Bài 22. Hướng dẫn Schema công thức nấu ăn – Recipe
 • Bài 23. Hướng dẫn Schema Sitelink Searchbox và lưu ý Schema review
 • Bài 24. Maintentityoffpage và mở rộng Schema
 • Bài 25. Các Plugin Schema cho WordPress

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Đỗ Anh Việt

giảng viên Đỗ Anh Việt

Đánh giá của học viên tại [GT‌V]‌‌ ‌‌Entity‌‌ ‌‌Schema‌‌ ‌‌trị‌‌ ‌‌giá‌‌ ‌‌59.994 (1).000‌‌ ‌‌VNĐ‌‌ ‌

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học [GT‌V]‌‌ ‌‌Entity‌‌ ‌‌Schema‌‌ ‌‌trị‌‌ ‌‌giá‌‌ ‌‌59.994 (1).000‌‌ ‌‌VNĐ‌‌ ‌ – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button