100.28.132.102
Ngoại NgữTOEIC

Khóa học 40 Tuyệt Chiêu Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc – Edumall – Miễn phí

khoá học 40 Tuyệt Chiêu Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc - Edumall

Khóa học 40 Tuyệt Chiêu Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Đạt điểm TOEIC 450-500

Nội dung của khóa học

Phần 1: Grammar

 • Trả lời đúng câu hỏi thì hiện tại (p.1)
 • Trả lời đúng câu hỏi thì hiện tại (p.2)
 • Trả lời đúng câu hỏi thì hoàn thành (p.1)
 • Trả lời đúng câu hỏi thì hoàn thành (p.2)
 • Trả lời đúng câu hỏi xác định vị trí từ (p.1)
 • Trả lời đúng câu hỏi xác định vị trí từ (p.2)
 • Trả lời đúng câu hỏi về cấu trúc bị động
 • Trả lời đúng câu hỏi về các cấu trúc so sánh (p.1)
 • Trả lời đúng câu hỏi về các cấu trúc so sánh (p.2)
 • Trả lời đúng câu hỏi về các dạng phân từ
 • Trả lời đúng câu hỏi về những dạng từ nối hay gặp (p.1)
 • Trả lời đúng câu hỏi về những dạng từ nối hay gặp (p.2)
 • Trả lời đúng câu hỏi về những mệnh đề quan hệ hay xuất hiện (p.1)
 • Trả lời đúng câu hỏi về những mệnh đề quan hệ hay xuất hiện (p.2)
 • Trả lời đúng câu hỏi về câu điều kiện (p.1)
 • Trả lời đúng câu hỏi về câu điều kiện (p.2)
 • Trả lời đúng câu hỏi về lượng từ

Phần 2: Vocabulary

 • Tăng vốn từ về chủ đề tiếp thị (p.1)
 • Tăng vốn từ về chủ đề tiếp thị (p.2)
 • Tăng vốn từ về chủ đề lập kế hoạch kinh doanh
 • Tăng vốn từ về chủ đề máy tính (p.1)
 • Tăng vốn từ về chủ đề máy tính (p.2)
 • Tăng vốn từ về chủ đề các thiết bị điện tử (p.1)
 • Tăng vốn từ về chủ đề các thiết bị điện tử (p.2)
 • Tăng vốn từ về chủ đề thư tín (p.1)
 • Tăng vốn từ về chủ đề thư tín (p.2)
 • Tăng vốn từ về chủ đề đào tạo, tuyển dụng (p.1)
 • Tăng vốn từ về chủ đề đào tạo, tuyển dụng (p.2)
 • Tăng vốn từ về chủ đề lương bổng và phúc lợi
 • Tăng vốn từ về chủ đề đặt hàng nguyên vật liệu
 • Tăng vốn từ về chủ đề ngân hàng
 • Tăng vốn từ về chủ đề thuế

Phần 3: Reading

 • Chiến thuật trả lời câu hỏi thông tin chi tiết 1
 • Chiến thuật trả lời câu hỏi thông tin chi tiết 2
 • Chiến thuật trả lời câu hỏi suy luận 1
 • Chiến thuật trả lời câu hỏi suy luận 2
 • Chiến thuật trả lời câu hỏi về từ vựng
 • Chiến thuật trả lời câu hỏi phủ định 1
 • Chiến thuật trả lời câu hỏi phủ định 2
 • Chiến thuật trả lời câu hỏi về tên, số liệu và thời gian
 • Chiến thuật trả lời cầu hỏi về bảng biểu số liệu 1
 • Chiến thuật trả lời cầu hỏi về bảng biểu số liệu 2

Phần 4: Listening

 • Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hình ảnh 1
 • Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hình ảnh 2
 • Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hỏi đáp 1
 • Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hỏi đáp 2 (p.1)
 • Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hỏi đáp 2 (p.2)
 • Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hội thoại 1
 • Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hội thoại 2
 • Chinh phục câu hỏi nghe ở phần hội thoại 3
 • Chinh phục câu hỏi nghe ở phần diễn thuyết 1
 • Chinh phục câu hỏi nghe ở phần diễn thuyết 2
 • Chinh phục câu hỏi nghe ở phần diễn thuyết 3

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Bùi Đức Tiến

giảng viên Bùi Đức Tiến

Đánh giá của học viên tại 40 Tuyệt Chiêu Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc – Edumall

đánh giá học viên tại khoá học 40 Tuyệt Chiêu Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc - Edumall

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học 40 Tuyệt Chiêu Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button