3.229.117.191
Phong Thủy - Huyền Học

[Chia sẻ] Khóa học Tự xem lá số Tử Vi chỉ sau 2 giờ nghe giảng – Miễn phí

Tự xem lá số Tử Vi chỉ sau 2 giờ nghe giảng

[Chia sẻ] Khóa học Tự xem lá số Tử Vi chỉ sau 2 giờ nghe giảng – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Tự tin hơn trong quyết định cuộc sống
 • Có thêm lợi thế về giao tiếp
 • Thêm hiểu biết về nhân sự trong doanh nghiệp

Nội dung của khóa học

Chương 1: Giới thiệu

 • Bài 1: Giới thiệu khoá học
 • Bài 2: Tổng quan nội dung bộ môn tử vi

Chương 2: Giao diện 1 lá số và các cung

 • Bài 3: Giao diện 1 lá số (phần 1)
 • Bài 4: Giao diện 1 lá số (phần 2)
 • Bài 5: Các cung

Chương 3: Kiến thức cơ bản về chính tinh

 • Bài 6: Chính tinh 1
 • Bài 7: Chính tinh 2
 • Bài 8: Chính tinh 3
 • Bài 9: Chính tinh 4
 • Bài 10: Tuần và triệt

Chương 4: Kiến thức cơ bản về trung tinh

 • Bài 11: Trung tinh 1 (phần 1)
 • Bài 12: Trung tinh 1 (phần 2)
 • Bài 13: Trung tinh 2
 • Bài 14: Trung tinh 3

Chương 5: Các kiến thức khác

 • Bài 15: Phụ tinh 1
 • Bài 16: Phụ tinh 2
 • Bài 17: Cách xem hạn 10 năm
 • Bài 18: Cách xem hạn 1 năm
 • Bài 19: Các lời khuyên kinh nghiệm

Chương 6: Tổng kết

 • Bài 20: Kết luận

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Lộc

giảng viên nguyễn đức lộc

Sáng lập Sữa Tử Online, cộng đồng chuyên về Tử Vi dành cho người trẻ.

Sở hữu đơn vị tư nhân chuyên tư vấn về nhân sự và xây dựng hệ thống cho các doanh nghiệp.

Từng tổ chức hội thảo và đào tạo về Tử Vi tại các đơn vị như Tinh Vân Group, Tập Đoàn Mường Thanh…

Đánh giá của học viên tại Tự xem lá số Tử Vi chỉ sau 2 giờ nghe giảng

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Tự xem lá số Tử Vi chỉ sau 2 giờ nghe giảng – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button