3.229.117.191
Phong Thủy - Huyền Học

[Chia sẻ] Khóa học Xây dựng ekip theo phong thủy – Miễn phí

khoá học xây dựng ekip theo phong thuỷ

[Chia sẻ] Khóa học Xây dựng ekip theo phong thủy – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu được căn bản sự vận hành của âm dương ngũ hành và ứng dụng được vào cuộc sống.
 • Tự tính toán được tuổi nào hợp với mình tuổi nào không hợp với mình để lựa chọn ekip hiệu quả.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

 • Bài 1:  Mở đầu

Phần 2: Âm dương

 • Bài 2: Âm dương tổng luận
 • Bài 3: Tính chất của âm dương (Phần 1)
 • Bài 4: Tính chất của âm dương (Phần 2)
 • Bài 5: Tính chất của âm dương (Phần 3)
 • Bài 6: Tính chất của âm dương (Phần 4)
 • Bài 7: Động lực để âm dương vận hành (Phần 1)
 • Bài 8: Động lực để âm dương vận hành (Phần 2)
 • Bài 9: Tổng kết về âm dương

Phần 3: Ngũ hành

 • Bài 10: Tổng quan về học thuyết ngũ hành
 • Bài 11: Ngũ hành Kim
 • Bài 12: Ngũ hành Mộc
 • Bài 13: Ngũ hành thuỷ
 • Bài 14: Ngũ hành hoả
 • Bài 15: Ngũ hành thổ
 • Bài 16: Động lực để ngũ hành vận hành
 • Bài 17: Quy luật chế hoá ngũ hành

Phần 4: Can chi

 • Bài 18: Thiên can
 • Bài 19: Quan hệ hợp hoá giữa các thiên can
 • Bài 20: Địa chỉ
 • Bài 21: Mối quan hệ giữa các địa chỉ
 • Bài 22: Địa chi tam hợp – Địa chi bán tam hợp
 • Bài 23: Nguyễn tắc kết hợp thiên can và địa chi
 • Bài 24: Nạp âm – bản mệnh nạp âm thiên can địa chi

Phần 5: Xây dựng ekip làm việc

 • Bài 25: Chọn tuổi thiên lộc
 • Bài 26: Chọn tuổi quý nhân
 • Bài 27: Chọn tuổi Thiên mã quý nhân

Phần 6: Tổng kết khoá học

 • Bài 28: Tổng kết

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Tam Nguyên

giảng viên tam nguyên

Đánh giá của học viên tại Xây dựng ekip theo phong thủy

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Xây dựng ekip theo phong thủy – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button