3.229.117.191
Phong Thủy - Huyền Học

[Chia sẻ] Khóa học Sinh trắc vân tay – Đánh thức tiềm năng kinh ngạc trong bạn – Miễn phí

Sinh trắc vân tay - Đánh thức tiềm năng kinh ngạc trong bạn

[Chia sẻ] Khóa học Sinh trắc vân tay – Đánh thức tiềm năng kinh ngạc trong bạn – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu được tính cách của con cái để chọn lựa phong cách giáo dục phù hợp giúp gia đình hoà hợp, hạnh phúc, con học giỏi – tự giác.
 • Nắm được tính cách bẩm sinh của bản thân để tự tin sử dụng thế mạnh của mình, tìm cách hạn chế điểm yếu. Tạo đột phá trong sự nghiệp và cuộc sống.
 • Khám phá ra tính cách cốt lõi của sếp, khách hàng, đồng nghiệp để biết cách ứng xử cho phù hợp. Tạo bước nhảy vọt cho sự nghiệp.
 • Tự tin chọn trường đại học – tấm vé tới tương lai.
 • Biết cách để cùng bạn đời xây đắp tình yêu hạnh phúc.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học

 • Nhóm vân tay chính của 8 tỷ người trên trái đất
 • Bài 2: Giới thiệu nhóm đại bàng Core Delta
 • Bài 3: Mối liên hệ giữa vân tay và thùy não

Phần 2: Các chủng vân tay

 • WT-WS (Phần 1)
 • WT-WS (Phần 2)
 • WT-WS (Phần 3)
 • WT-WS (Phần 4)
 • WT-WS (Phần 5)
 • WT-WS (Phần 6)
 • Lời khuyên cho WT-WS
 • WE (Phần 1)
 • WE (Phần 2)
 • WE (Phần 3)
 • Whorl Taichi (Phần 1)
 • Whorl Taichi (Phần 2)
 • Whorl Taichi (Phần 3)
 • Whorl Taichi (Phần 4)
 • Whorl Taichi (Phần 5)
 • Whorl Taichi (Phần 6)
 • Whorl Taichi (Phần 7)
 • Lời khuyên dành cho Whorl Taichi
 • WP (Phần 1)
 • WP (Phần 2)
 • WP (Phần 3)
 • WI
 • WX
 • Chủng Loop
 • UL (Phần 1)
 • UL (Phần 2)
 • UL (Phần 3)
 • UL (Phần 4)
 • RL (Phần 1)
 • RL (Phần 2)
 • RL (Phần 3)
 • Lời khuyên dành cho RL
 • Arch (Phần 1)
 • Arch (Phần 2)
 • Arch (Phần 3)
 • AT (Phần 1)
 • AT (Phần 2)
 • AE (Phần 1)
 • AE (Phần 2)
 • AU – AR
 • Lời khuyên dành cho Arch (Phần 1)
 • Lời khuyên dành cho Arch (Phần 2)

Phần 3: Thang đo vân tay

 • Thang đo vân tay (Phần 1)
 • Thang đo vân tay (Phần 2)
 • Thang đo vân tay (Phần 3)

Phần 4: Tổng kết

 • Tháp nhu cầu Maslow với các chủng vân tay

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Nguyễn Hải Nam

giảng viên nguyễn hải nam

Đánh giá của học viên tại Sinh trắc vân tay – Đánh thức tiềm năng kinh ngạc trong bạn

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Sinh trắc vân tay – Đánh thức tiềm năng kinh ngạc trong bạn – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button