44.211.117.197
Tin Học - Văn Phòng

Khóa học Excel ứng dụng cho kế toán – Miễn phí

khoá học Excel ứng dụng cho kế toán

Khóa học Excel ứng dụng cho kế toán – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Dùng Pivot Table để tạo ra mẫu báo cáo bất kỳ chỉ sau 5 phút.
 • Vận dụng linh hoạt 5 hàm – các tính năng cơ bản của Excel vào xử lý số liệu hàng loạt trong Excel
 • Chiết xuất được phiếu thu, phiếu chi, tạo được sổ kho với độ chính xác cao nhất.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm Excel đúng chuẩn theo QĐ 48

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tổng quan bài học

 • Giới thiệu

Phần 2: Các hàm – tính năng thường sử dụng trong excel

 • Đặt tên cho khối dữ liệu
 • Các hàm thống kê
 • Hàm DATEDIF
 • Báo cáo thống kê (khi có 1 điều kiện)
 • Báo cáo thống kê (khi có nhiều điều kiện)
 • Hàm đọc số thành chữ

Phần 3: Nhập liệu và xử lý dữ liệu

 • Excel kế toán theo QĐ 48
 • Nhập số dư ở bảng cân đối tài khoản
 • Sổ tài sản cố định, CC, DC
 • Hướng dẫn vào sổ nhật ký chung
 • Hướng dẫn vào sổ quỹ tiền mặt
 • Các bút toán phân bổ

Phần 4: Lập báo cáo và các phiếu thu, phiếu chi

 • Hướng dẫn lập phiếu thu, phiếu chi
 • Kết xuất ra sổ cái các tài khoản
 • Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Phần 5: Kế toán kho

 • Tổng quan về kế toán kho
 • Bảng mã vật tư
 • Hướng dẫn nhập dữ liệu vào nhật ký nhập xuất vật tư trong kỳ

Phần 6: Hướng dẫn lập các sổ chi tiết, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho và tổng hợp phát sinh

 • Sổ chi tiết theo mã vật tư -Sổ chi tiết theo ngày tháng
 • Lập phiếu nhập kho, xuất kho – Bảng theo dõi tổng hợp phát sinh

Phần 7: Tổng kết

 • Những điểm lưu ý đặc biệt khi sử dụng phần mềm

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Văn Kỳ

giảng viên Nguyễn Văn Kỳ

Đánh giá của học viên tại Excel ứng dụng cho kế toán

đánh giá học viên tại khoá học Excel ứng dụng cho kế toán

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Excel ứng dụng cho kế toán – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button