44.211.117.197
Tin Học - Văn Phòng

[Chia sẻ] Khóa học Thành thạo Excel qua giải đề thi – Miễn phí

khoá học Thành thạo Excel qua giải đề thi

[Chia sẻ] Khóa học Thành thạo Excel qua giải đề thi – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm được toàn bộ kiến thức Excel xuất hiện nhiều trong thi cử và trong công việc văn phòng
 • Biết cách sắp xếp, lọc dữ liệu và trình diễn dữ liệu khoa học, hiệu quả
 • Nắm chắc và biết cách ứng dụng thành thạo các bộ hàm Excel lớn từ cơ bản – nâng cao
 • Ứng dụng hiệu quả những kiến thức đã học – thực hành vào công việc tối ưu nhất
 • Có thể thực hiện thống kê và lên kế hoạch bằng Excel dễ dàng và nhanh chóng hơn
 • Làm chủ Excel thần tốc với 10+ bài giảng là các đề thi yêu cầu phải thực hành giải đề
 • Trở thành cao thủ Excel ngay trong doanh nghiệp và trường lớp

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tổng quan về Excel

 • Bài 1: Giới thiệu Excel và các ứng dụng
 • Bài 2: Các thành phần trong cửa sổ Excel
 • Bài 3: Cách hiệu chỉnh thanh công cụ Ribbon và Access toolbar
 • Bài 4: Các kiểu dữ liệu và cách nhập liệu
 • Bài 5: Cách lưu và mở tập tin Excel
 • Bài 6: Cách xuất tập tin ra PDF và các định dạng khác

Phần 2: Thao tác với các hàm thống kê đơn giản trong Excel

 • Bài 7: Hàm tìm giá trị nhỏ nhất MIN (dãy giá trị)
 • Bài 8: Hàm tìm giá trị lớn nhất MAX (dãy giá trị)
 • Bài 9: Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE (dãy giá trị)
 • Bài 10: Hàm làm tròn Round (số gốc,số làm tròn)
 • Bài 11: Hàm tính tổng SUM (dãy giá trị) và Autosum
 • Bài 12: Hàm đếm COUNT (dãy)
 • Bài 13: Hàm đếm COUNTA (dãy)
 • Bài 14: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm thống kê cơ bản
 • Bài 15: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 3: Thao tác với Các hàm xử lý chuỗi trong Excel

 • Bài 16: Hàm trích lọc chuỗi bên trái LEFT (chuỗi, số ký tự cần lấy)
 • Bài 17: Hàm trích lọc chuỗi bên phải RIGHT (chuỗi, số ký tự cần lấy)
 • Bài 18: Hàm trích lọc chuỗi ở giữa MID (chuỗi, vị trí bắt đầu lấy, số ký tự cần lấy)
 • Bài 19: Hàm Value
 • Bài 20: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm xử lý chuỗi
 • Bài 21: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 4: Thao tác với Các hàm luận lý trong Excel

 • Bài 22: IF (điều kiện, giá trị thỏa điều kiện, giá trị không thỏa điều kiện)07:17
 • Bài 23: OR (dãy luận lý)
 • Bài 24: AND (dãy luận lý)
 • Bài 25: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm luận lý
 • Bài 26: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 5: Các hàm dò tìm và thống kê nâng cao trong Excel

 • Bài 27: Vlookup
 • Bài 28: Hlookup
 • Bài 29: SUMIF
 • Bài 30: SUMIFS
 • Bài 31: COUNTIF
 • Bài 32: COUNTIFS
 • Bài 33: AVERAGEIF
 • Bài 34: AVERAGEIFS
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm dò tìm và thống kê nâng cao
 • Bài 36: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu

 • Bài 37: Sắp xếp
 • Bài 38: Lọc cơ bản (filter)
 • Bài 39: Lọc nâng cao (advance filter)
 • Bài 40: Bài tập rèn luyện tổng hợp Sắp xếp và lọc dữ liệu
 • Bài 41: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 7: Trình diễn dữ liệu

 • Bài 42: SubTotal
 • Bài 43: Thao tác với PivotTables
 • Bài 44: Thao tác với PivotCharts
 • Bài 45: Thao tác với các biểu đồ trong Excel
 • Bài 46: Bài tập rèn luyện tổng hợp Trình diễn dữ liệu
 • Bài 47: Các bài tập rèn luyện tự giải

Phần 8: Giải đề thi

 • Bài 48: Đề thi số 1
 • Bài 49: Đề thi số 2
 • Bài 50: Đề thi số 3
 • Bài 51: Đề thi số 4
 • Bài 52: Đề thi số 5
 • Bài 53: Đề thi số 6
 • Bài 54: Đề thi số 7
 • Bài 55: Đề thi số 8
 • Bài 56: Đề thi số 9
 • Bài 57: Đề thi số 10
 • Bài 58: Danh sách Đề thi tự giải

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Trần Duy Thanh

giảng viên Trần Duy Thanh

Đánh giá của học viên tại Thành thạo Excel qua giải đề thi

đánh giá học viên khoá học Thành thạo Excel qua giải đề thi

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Thành thạo Excel qua giải đề thi – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button