3.229.117.191
Kinh Doanh Online

[Chia sẻ] Khóa học TikTok Shop Yến Trùm – Miễn phí

khoá học TikTok Shop Yến Trùm

[Chia sẻ] Khóa học TikTok Shop Yến Trùm – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

  • Được bà trùm trong ngành bán hàng trên Tik Tok chia sẻ kinh nghiệm và quy trình bán hàng

Nội dung của khóa học

  • OEM 101- K5 – Buổi 1
  • OEM 101- K5 – Buổi 2
  • Tiktok Shop Yên Trùm K2 Buổi 2 – P1
  • Tiktok Shop Yên Trùm K2 Buổi 2 – P2
  • Tiktok Shop Yên Trùm K2 Buổi 3
  • Tiktok Shop Yên Trùm K2 Buổi 4
  • Tiktok Yến Trùm Ngày 1 Lần 1
  • Tiktok Yến Trùm Ngày 1 Lần 2

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Yến Trùm

giảng viên Yến Trùm chuyên sâu

Đánh giá của học viên tại TikTok Shop Yến Trùm

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học TikTok Shop Yến Trùm – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button