3.236.112.70
Tin Học - Văn Phòng

Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu – Miễn phí

khoá học kế toán cho người mới bắt đầu

Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hoàn thành tốt các công việc của kế toán
 • Lập được Báo cáo tài chính
 • Kỹ năng tương đương 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế
 • Chủ động xin được công việc với mức lương tốt
 • Có nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp kế toán

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu

 • Giới thiệu khóa học

Phần 2: Giới thiệu tổng quan

 • Giới thiệu tổng quan
 • Hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm Fast Accounting

Phần 3: Kế toán phải trả

 • Nghiệp vụ kiểm tra hóa đơn đầu vào
 • Xử lý hóa đơn sai thông tin
 • Hạch toán phiếu chi
 • Hạch toán hóa đơn mua dịch vụ
 • Hạch toán hàng hóa
 • Hạch toán công cụ dụng cụ
 • Hạch toán tài sản cố định
 • Hướng dẫn làm Ủy nhiệm chi
 • Sao kê sổ phụ ngân hàng
 • Hạch toán ủy nhiệm chi thanh toán nhà cung cấp
 • Hạch toán ủy nhiệm chi khác
 • Quản lý công nợ nhà cung cấp

Phần 4: Kế toán phải thu

 • Nhập thông tin xuất hóa đơn
 • Hóa đơn bán hàng
 • Hóa đơn bán dịch vụ
 • Hạch toán Giấy báo có
 • Quản lý công nợ khách hàng

Phần 5: Kế toán tổng hợp

 • Khấu trừ thuế GTGT
 • Hạch toán lương và bảo hiểm
 • Phân bổ công cụ dụng cụ
 • Trích khấu hao tài sản cố định
 • Kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính

Phần 6: Tổng kết khóa học

 • Tổng kết

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Đinh Thị Phương Oanh

giang vien Đinh Thị Phương Oanh

Đánh giá của học viên tại kế toán cho người mới bắt đầu

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học kế toán cho người mới bắt đầu – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button