100.28.132.102
Ngoại NgữTOEIC

Khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc mục tiêu 450-650+ – Edumall – Miễn phí

khoá học Luyện thi TOEIC cấp tốc mục tiêu 450-650+ - Edumall

Khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc mục tiêu 450-650+ – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm chắc các kiến thức mà bài thi TOEIC đề cập đến.
 • Hướng dẫn phương pháp, các chiến thuật làm bài của từng phần trong bài thi TOEIC.
 • Tổng hợp các mẹo xử lý nhanh bài thi TOEIC.
 • Các kỹ thuật tránh lỗi, tránh bẫy hay gặp khi luyện thi và làm bài thi TOEIC.
 • Các kỹ năng làm đúng phần nghe trong khi khả năng nghe chưa tốt.
 • Luyện tập với hàng nghìn câu hỏi sát đề thi được giải thích tỉ mỉ và chi tiết.
 • Tăng thêm 250 đến 300 điểm sau khóa học.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu khóa học

Phần 2: Listening

 • Tổng quan và chiến thuật làm bài TOEIC Part 1
 • 7 bẫy cần tránh trong TOEIC Part 1
 • Từ vựng thường gặp chủ đề: Traffic + Airport
 • Từ vựng thường gặp chủ đề: Instruments + Restaurant
 • Từ vựng thường gặp chủ đề: Office + Shopping
 • Tổng quan và chiến thuật làm bài TOEIC Part 2
 • Các bẫy cần tránh trong TOEIC Part 2 (Phần 1)
 • Các bẫy cần tránh trong TOEIC Part 2 (Phần 2)
 • Các câu trả lời luôn đúng
 • Tổng quan những điều chưa biết về TOEIC Part 3
 • Chiến thuật làm bài TOEIC Part 3
 • Cách trả lời câu hỏi Overview
 • Cách trả lời câu hỏi Details
 • Cách trả lời câu hỏi Inference
 • Tổng quan và chiến thuật làm bài TOEIC Part 4
 • Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Announcement
 • Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Advertisements
 • Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Report
 • Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Recorded Message
 • Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Guided Tour
 • Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Broadcast
 • Cách trả lời + từ vựng thường gặp chủ đề Speeches
 • Hướng dẫn tải tài liệu bài tập phần Reading

Phần 3: Reading

 • 6 vị trí đặc trưng của danh từ ( bài tập đính kèm )
 • Từ hạn định để phân biệt đếm được số ít, số nhiều, không đếm được ( bài tập đính kèm )
 • Phân biệt vị trí đại từ nhân xưng, đại từ phản thân, đại từ sở hữu ( bài tập đính kèm )
 • Phân biệt another/other/others/the other/the others ( bài tập đính kèm )
 • Khác biệt vị trí của tính từ và trạng từ ( bài tập đính kèm )
 • Tính từ và trạng từ hay nhầm lẫn ( bài tập đính kèm )
 • 3 dạng so sánh trong tiếng anh: bằng, hơn, hơn nhất ( bài tập đính kèm )
 • So sánh càng càng, bội số, từ nhấn mạnh ( bài tập đính kèm )
 • Ngoại động từ vs Nội động từ/ chủ động, cách chuyển chủ động -> bị động ( bài tập đính kèm )
 • Những chủ ngữ số ít ( bài tập đính kèm )
 • Những chủ ngữ số nhiều ( bài tập đính kèm )
 • Những trường hợp đặc biệt ( bài tập đính kèm )
 • Mẹo làm nhanh ( bài tập đính kèm )
 • Những động từ hay nhầm ( bài tập đính kèm )
 • Dấu hiệu nhận biết (theo thời, theo thì) ( bài tập đính kèm )
 • Phân biệt hoàn thành vs hoàn thành tiếp diễn ( bài tập đính kèm )
 • Phân biệt tương lai đơn, tương lai gần, hoàn thành tiếp diễn ( bài tập đính kèm )
 • Mệnh đề quan hệ ( bài tập đính kèm )
 • Nhầm lẫn hay gặp trong mệnh đề quan hệ ( bài tập đính kèm )
 • Liên từ ( bài tập đính kèm )
 • Các giới từ hay gặp (Phần 1)
 • Các giới từ hay gặp (Phần 2) ( bài tập đính kèm )
 • Tổng quan và chiến thuật làm bài Toeic Part 7 – Khó nhất trong bài thi Toeic ( bài tập đính kèm )
 • Dạng bài Schedule ( bài tập đính kèm )
 • Dạng bài Notice ( bài tập đính kèm )
 • Dạng bài Letters ( bài tập đính kèm )
 • Dạng bài Article ( bài tập đính kèm )
 • Dạng bài Advertisment ( bài tập đính kèm )
 • Dạng bài Menorandum ( bài tập đính kèm )

Phần 4: Tổng kết khóa học

 • Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Kim Mạnh Tuấn và Việt Hà

giảng viên Kim Mạnh Tuấn và Việt Hà

Đánh giá của học viên tại Luyện thi TOEIC cấp tốc mục tiêu 450-650+ – Edumall

đánh giá học viên tại khoá học Luyện thi TOEIC cấp tốc mục tiêu 450-650+ - Edumall

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Luyện thi TOEIC cấp tốc mục tiêu 450-650+ – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button