3.229.117.191
Ngoại NgữTOEIC

Khóa học Bí Quyết Chinh Phục Toeic 500+ – Unica – Miễn phí

khoá học Bí Quyết Chinh Phục Toeic 500+ - Unica

Khóa học Bí Quyết Chinh Phục Toeic 500+ – Unica – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Đạt tối thiểu 500 điểm trong kỳ thi chứng chỉ TOEIC
 • Phương pháp làm bài cho từng dạng bài trong TOEIC
 • Nắm được các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong kỳ thi TOEIC
 • Toàn bộ kỹ năng cần thiết để làm bài thi TOEIC đạt điểm cao
 • Mẹo, chiến thuật làm bài cho từng phần trong bài thi TOEIC
 • Nắm được phương pháp học và bổ sung từ vựng hiệu quả
 • Bí quyết luyện nghe và đọc tài liệu tiếng Anh hiệu quả
 • Giải quyết những vấn đề hay gặp phải trong quá trình ôn thi cũng như làm bài thi

Nội dung của khóa học

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI THI TOEIC

 • Bài 1: Cấu trúc bài thi TOEIC
 • Bài 2: Cách tính điểm của bài thi TOEIC
 • Bài 3: Những điều bạn cần để chinh phục kỳ thi TOEIC
 • Bài 4: Phương pháp nâng cao vốn từ vựng

Phần 2: CHINH PHỤC LISTENING PART 1

 • Bài 5: Tổng quan & Chiến lược làm Part 1
 • Bài 6: Mô tả tranh một người
 • Bài 7: Mô tả tranh nhiều người
 • Bài 8: Mô tả tranh đồ vật
 • Bài 9: Mô tả tranh phong cảnh

Phần 3: CHINH PHỤC LISTENING PART 2

 • Bài 10: Tổng quan & Chiến lược làm Part 2
 • Bài 11: Câu hỏi Who
 • Bài 12: Câu hỏi When/What time
 • Bài 13: Câu hỏi Where
 • Bài 14: Câu hỏi What
 • Bài 15: Câu hỏi Why1
 • Bài 16: Câu hỏi How
 • Bài 17: Câu hỏi Yes/No
 • Bài 18: Câu hỏi lựa chọn
 • Bài 19: Câu hỏi phủ định
 • Bài 20: Câu hỏi đuôi
 • Bài 21: Câu trần thuật
 • Bài 22: Câu hỏi gián tiếp

Phần 4: CHINH PHỤC LISTENING PART 3 & PART 4

 • Bài 23: Tổng quan và chiến lược về Part 3 và Part 4
 • Bài 24: Kỹ năng nghe hiệu quả
 • Bài 25: Câu hỏi tổng quát
 • Bài 26: Câu hỏi về hoạt động
 • Bài 27: Câu hỏi chi tiết
 • Bài 28: Câu hỏi suy luận, phán đoán

Phần 5: CHINH PHỤC READING PART 5 & 6

 • Bài 29: Cấu trúc một câu trong tiếng Anh
 • Bài 30: Danh từ & Mạo từ
 • Bài 31: Đại từ
 • Bài 32: Động từ, Hiện tại đơn & Hiện tại tiếp diễn
 • Bài 33: Hiện tại hoàn thành & Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • Bài 34: Quá khứ đơn & Quá khứ tiếp diễn
 • Bài 35: Quá khứ hoàn thành & Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Bài 36: Tương lai đơn và tương lai tiếp diễn
 • Bài 37: Tương lai hoàn thành & tương lai hoàn thành tiếp diễn
 • Bài 38: Danh động từ0
 • Bài 39: Động từ nguyên thể
 • Bài 40: Phân từ
 • Bài 41: Thể bị động và chủ động
 • Bài 42: Tính từ
 • Bài 43: Trạng từ
 • Bài 44: So sánh của tính từ và trạng từ
 • Bài 45: Liên từ0
 • Bài 46: Giới từ
 • Bài 47: Mệnh đề tính từ/quan hệ
 • Bài 48: Câu điều kiện

Phần 6: CHINH PHỤC READING PART 7

 • Bài 49: Phương pháp làm bài part 7
 • Bài 50: Phương pháp quản lý thời gian khi làm bài đọc

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Hiến

giảng viên Lê Hiến

Đánh giá của học viên tại Bí Quyết Chinh Phục Toeic 500+ – Unica

đánh giá học viên tại khoá học Bí Quyết Chinh Phục Toeic 500+ - Unica

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Bí Quyết Chinh Phục Toeic 500+ – Unica – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button