3.233.221.90
Đồ Họa - Làm Video

Khóa học Thiết kế UX/UI cho ứng dụng và website bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse và Adobe xD design CC 2017 – Miễn phí

khoá học Thiết kế UX/UI cho ứng dụng và website bằng Adobe Photoshop,

Khóa học Thiết kế UX/UI cho ứng dụng và website bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse và Adobe xD design CC 2017 – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

Sau khóa học học viên làm được:

 • (1) Phần kiến thức cơ bản bộ công cụ: Adobe Muse CC 2017, Adobe Experience CC 2017
 • (2) Hiểu thế nào là thiết kế UX/UI, lợi ích UX mang lại cho sản phẩm và làm thế nào để có được bản thiết kế UI/UX qua việc sử dụng các công cụ Adobe
 • (3) Tự thiết kế một app hoàn chỉnh
 • (4) Tự thiết kế web hồ sơ năng lực cá nhân
 • (5) Tự thiết kế landing page và chuyển sang website thật nhờ Adobe Muse.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học thiết kế UI – UX
 • Bài 2: Giới thiệu kiến thức photoshop cần dùng

Phần 2: Kiến thức cơ bản về Photoshop

 • Bài 3: Cài đặt công cụ cho khóa học
 • Bài 4: Không gian làm việc của photoshop
 • Bài 5: Các phương pháp tách layer trong photoshop
 • Bài 6: Công cụ lasso và marquee trong xử lý layer
 • Bài 7: Tách layer bằng công cụ magnetic lasso
 • Bài 8: Tách layer bằng công cụ magic warn và selection tool
 • Bài 9: Tính năng contigous cho magic warnd
 • Bài 10: Tách layer nâng cao với công cụ refine edge
 • Bài 11: Tách layer nâng cao với công cụ refine edge – phiên bản cc 2017 – Bài tập 1
 • Bài 12: Tách layer nâng cao với công cụ refine edge – phiên bản cc 2017 – Bài tập 2
 • Bài 13: Tách layer bằng cách sử dụng công cụ pentool
 • Bài 14: Sử dụng thành thạo tính năng smart object
 • Bài 15: Qui trình thiết kế
 • Bài 16: Thiết kế banner – phần ý tưởng và kích cỡ
 • Bài 17: Xử lý tách layer bằng Magnetic tool
 • Bài 18: Xử lý tóc bằng Refine edge
 • Bài 19: Thao tác với vùng chọn và đổ màu
 • Bài 20: Thao tác với mặt nạ để tạo hiệu ứng cho nhân vật
 • Bài 21: Hai phương pháp vẽ hình trong photoshop
 • Bài 22: Vẽ hình tự do sử dụng Pentool
 • Bài 23: Xử lý phần text
 • Bài 24: Xử lý phần background
 • Bài 25: Tổng kết kiến thức phần photoshop

Phần 3: Cài đặt ADOBE MUSE CC 2017

 • Bài 26: Giới thiệu phần mêm Adobe Muse CC 2017 – why và how
 • Bài 27: Cài đặt

Phần 4: Cơ bản về ADOBE MUSE qua bài tập 1

 • Bài 28: Giới thiệu bài tập số 1
 • Bài 29: Setup cơ bản trong Adobe Muse và cách chạy thử file trong muse
 • Bài 30: Sử dụng font thế nào, dùng icon font thế nào trong Muse
 • Bài 31: Tóm tắt kiến thức
 • Bài 32: Tạo trang company và link tương tác
 • Bài 33: Tạo menu điều hướng trong Muse thế nào
 • Bài 34: Hoàn thiện web đầu tiên với việc sử dụng master page

Phần 5: Giới thiệu thiết kế WIREFRAME

 • Bài 35: Định nghĩa wireframe – what – why – how
 • Bài 36: Học thiết kế wireframe qua bài tập

Phần 6: Thực hành thiết kế WIREFRAME qua bài tập

 • Bài 37: Cài đặt ban đầu cho thiết kế wireframe
 • Bài 38: Xử lý master page
 • Bài 39: Xử lý trang chủ
 • Bài 40: Xử lý trang chủ – P2
 • Bài 41: Xử lý trang Giới thiệu
 • Bài 42: Thiết kế trang gói dịch vụ
 • Bài 43: Sử dụng nhiều trang master thế nào
 • Bài 44: Tạo menu đa cấp cho việc chuyển đổi các trang wireframe
 • Bài 45: Tổng kết về thiết kế wireframe

Phần 7: Thiết kế thành phần Menu trong ADOBE MUSE

 • Bài 46: Giới thiệu các thành phần UX
 • Bài 47: Cách thiết kế menu cố định khi cuộn chuột
 • Bài 48: Cách thiết kế menu cố định trái và phải

Phần 8: Thiết kế hiệu ứng tương tác cuộn chuột trên ADOBE MUSE

 • Bài 49: Cách thiết kế hiệu ứng tương tác khi cuộn chuột
 • Bài 50: Áp dụng scroll UX cho bài tập thực tế

Phần 9: Thể hiện hiệu ứng FIX BACKGROUND và LIGHTBOX trên ADOBE MUSE

 • Bài 51: Thiết kế hiệu ứng fix background
 • Bài 52: Thiết kế hiệu ứng lightbox

Phần 10: Giới thiệu về thiết kế RESPONSIVE trong ADBOE MUSE qua bài thực hành

 • Bài 53: Thiết kế thành UI-UX – Thiết kế responsive trong Adobe Muse 2017
 • Bài 54: Thiết kế responsive – phương pháp số 1
 • Bài 55: Thiết kế responsive – phương pháp số 2 – Adaptive

Phần 11: Phương pháp thiết kế menu RESPONSIVE trong MUSE

 • Bài 56: Thiết kế menu responsive – phần 1
 • Bài 57: Thiết kế menu responsive – phần 2
 • Bài 58: Thiết kế menu responsive – phần 3
 • Phần 12: Phương pháp thiết kế hiệu ứng trượt trong ADOBE MUSE
 • Bài 59: Thiết kế hiệu ứng trượt của landing page thế nào
 • Bài 60: Thực hành thiết kế hiệu ứng trượt cho landing page – phần 1
 • Bài 61: Thực hành thiết kế hiệu ứng trượt cho landing page – phần 2

Phần 13: Thiết kế hiệu ứng tương tác kiểu HOVER bằng GRAPHIC STYLE TRONG MUSE

 • Bài 62: Thiết kế các hiệu ứng tương tác kiểu hover
 • Bài 63: Thực hành với graphic style trong Muse
 • Bài 64: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox – P1
 • Bài 65: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox – P2
 • Bài 66: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox – P3
 • Bài 67: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox – P4

Phần 14: Hiệu ứng tương tác nâng cao qua bài tập thực hành

 • Bài 68: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 1
 • Bài 69: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 2
 • Bài 70: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 3
 • Bài 71: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 4
 • Bài 72: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 5
 • Bài 73: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 6

Phần 15: Kết nối ADOBE PHOTOSHOP và ADOBE MUSE CC 2017

 • Bài 74: Kết nối Photoshop CC 2017 và Adobe Muse CC 2017
 • Bài 75: Áp dụng thiết kế banner với photoshop và muse

Phần 16: Thực hành với các tính năng thiết kế UX sẵn có trong MUSE

 • Bài 76: Cách cài đặt widget trong muse – Áp dụng thiết kế background video
 • Bài 77: Giới thiệu phương pháp thiết kế slide show không cần widget
 • Bài 78: Thiết kế google map và youtube trên Muse thế nào

Phần 17: Thực hành ADOBE MUSE CC 2017 qua project thực tế

 • Bài 79: Giới thiệu project web nội thất và các kiến thức cần sử dụng
 • Bài 80: Getstarted
 • Bài 81: Thiết kế menu và logo
 • Bài 82: Thiết kế UX cho menu – P1
 • Bài 83: Thiết kế UX cho menu – P2
 • Bài 84: Thiết kế hiệu ứng slide trượt ngang – Phần 1
 • Bài 85: Thiết kế hiệu ứng slide trượt ngang – Phần 2
 • Bài 86: Thiết kế hiệu ứng slide trượt ngang – Phần 3
 • Bài 87: Thiết kế hiệu ứng slide trượt ngang – Phần 4
 • Bài 88: Thiết kế khối dịch vụ bằng cách sử dụng icon font
 • Bài 89: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover – Phần 10
 • Bài 90: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover – Phần 2 – Sử dụng photoshop hỗ trợ Muse
 • Bài 91: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover – Phần 3
 • Bài 92: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover – Phần 4
 • Bài 93: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover – Phần 5
 • Bài 94: Thiết kế phần dịch vụ
 • Bài 95: Thiết kế phần hiệu ứng slide cảm nhận khách hàng
 • Bài 96: Thiết kế phần nút và nội dung slide
 • Bài 97: Thiết kế hiệu ứng trượt
 • Bài 98: Thiết kết UX cho khối team member
 • Bài 99: Thiết kế hiệu ứng Tab
 • Bài 100: Hướng dẫn hoàn thiện thiết kế UI-UX cho website nội thất
 • Bài 101: Tổng kết về Adobe Muse và giới thiệu phần quản trị website Muse với Wordpress

Phần 18: Giới thiệu và cài đặt ADOBE EXPERIENCE CC 2017

 • Bài 102: Giới thiệu ADOBE XD CC 2017
 • Bài 103: Cài đặt Adobe Xd

Phần 19: Làm quen với ADOBE EXPERIENCE CC 2017 qua bài thực hành

 • Bài 104: Không gian làm việc của adobe xd cc 2017
 • Bài 105: Bài tập đầu tiên về Adobe XD cc 2017

Phần 20: Thiết kế ứng dụng trên ADOBE EXPERIENCE CC

 • Bài 106: Bài tập 2 . Thực hành sử dụng Adobe XD Prototype trên giao diện iphone 7
 • Bài 107: Thực hành thiết kế giao diện App cho ipad Pro
 • Bài 108: Thiết kế giao diện trang chi tiết
 • Bài 109: Thực hành với Prototype
 • Bài 110: Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên với Adobe XD
 • Bài 111: Upload và tạo link trực tuyến cho ứng dụng thiết kế trong Adobe XD

Phần 21: Thiết kế ứng dụng đọc tên trên ADOBE EXPRIENCE CC

 • Bài 112: Giới thiệu bài tập 3 . thiết kế App đọc tin trên iphone
 • Bài 113: Vẽ phần Top của ứng dụng
 • Bài 114: Thiết kế phần slide cho banner
 • Bài 115: Sử dụng Repeat grid thiết kế phần giao diện đọc tin
 • Bài 116: Sử dụng Scroll cho thiết kế phần giao diện đọc tin
 • Bài 117: Xử lý phân trang bằng Repeat Grid
 • Bài 118: Thiết kế footer
 • Bài 119: thiết kế thanh tìm kiếm
 • Bài 120: Cách sử dụng font awesome cho tất cả icon trong Adobe xd
 • Bài 121: Thiết kế menu chi tiết cho ứng dụng
 • Bài 122: Xử lý phần điều hướng cho Menu bằng prototype
 • Bài 123: Thiết kế giao diện trang chi tiết đọc tin
 • Bài 124: Thiết kế giao diện trang chi tiết đọc tin – Phần 2
 • Bài 125: Điều hướng cho ứng dụng bằng prototype
 • Bài 126: Xuất bản App

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

giảng viên Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại Thiết kế UX/UI cho ứng dụng và website bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse và Adobe xD design CC 2017 – Miễn phí

danh gia hoc vien tai Khóa học Thiết kế UX/UI cho ứng dụng và website bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse và Adobe xD design CC 2017 - Miễn phí

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Thiết kế UX/UI cho ứng dụng và website bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse và Adobe xD design CC 2017 – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button