44.211.117.197
Ngoại NgữTOEIC

Khóa học Chiến lược học TOEIC từ A đến Z – Edumall – Miễn phí

khoá học Chiến lược học TOEIC từ A đến Z - Edumall

Khóa học Chiến lược học TOEIC từ A đến Z – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm chắc các kiến thức và chủ điểm của bài thi TOEIC
 • Luyện tập thành thạo các dạng bài thi thực tế
 • Học được các phương pháp học và chiến lược làm bài trong từng phần của bài thi
 • Nắm vững các kỹ thuật làm bài, mẹo làm bài và xử lý nhanh trong khi thi TOEIC
 • Nâng cao khả năng Tiếng Anh khi luyện tập với kho bài tập thực hành với lời giải chi tiết
 • Đạt được điểm TOEIC 500+ sau khi bám sát lộ trình khóa học

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tên học phần

 • Bài 1: Giới thiệu về giảng viên và khóa học
 • Bài 2: Giới thiệu tổng quan về đề thi TOEIC

Phần 2: Listening Part 1: Photos

 • Bài 3: Cấu trúc và kỹ năng làm bài phần mô tả tranh
 • Bài 4: Các cấu trúc thường gặp trong dạng tranh về vật
 • Bài 5: Các cấu trúc thường gặp trong dạng tranh về người
 • Bài 6: Mẹo làm bài part 1 và bẫy nên tránh
 • Bài 7: Luyện tập part 1

Phần 3: Listening Part 2: Question-Response

 • Bài 8: Giới thiệu cấu trúc và phương pháp học phần nghe part 2
 • Bài 9: Kỹ năng làm bài part 2 và các bẫy cần tránh
 • Bài 10: Các dạng câu chức năng và câu trả lời luôn đúng
 • Bài 11: Câu hỏi về người (phần 1)
 • Bài 12: Câu hỏi về người (phần 2)
 • Bài 13: Từ vựng chức danh & phòng ban
 • Bài 14: Bài tập câu hỏi về người
 • Bài 15: Câu hỏi về nơi chốn (phần 1)
 • Bài 16: Câu hỏi về nơi chốn (phần 2)
 • Bài 17: Bài tập về câu hỏi nơi chốn
 • Bài 18: Câu hỏi về thời gian (phần 1)
 • Bài 19: Câu hỏi về thời gian (phần 2)
 • Bài 20: Câu hỏi về thời gian (phần 3)
 • Bài 21: Bài tập về câu hỏi thời gian
 • Bài 22: Câu hỏi về nguyên nhân/mục đích
 • Bài 23: Bài tập về câu hỏi nguyên nhân/mục đích
 • Bài 24: Câu gợi ý (phần 1)
 • Bài 25: Câu gợi ý (phần 2)
 • Bài 26: Bài tập về câu gợi ý
 • Bài 27: Lời mời
 • Bài 28: Nhờ giúp đỡ
 • Bài 29: Xin phép
 • Bài 30: Bài tập lời mời, nhờ giúp đỡ, xin phép
 • Bài 31: Câu hỏi về số lượng
 • Bài 32: Bài tập câu hỏi số lượng
 • Bài 33: Câu hỏi ý kiến (phần 1)
 • Bài 34: Câu hỏi ý kiến (phần 2)
 • Bài 35: Câu hỏi ý kiến (phần 3)
 • Bài 36: Bài tập câu hỏi ý kiến
 • Bài 37: Câu hỏi lựa chọn
 • Bài 38: Bài tập câu hỏi lựa chọn

Phần 4: Listening Part 3: Short Conversations

 • Bài 39: Giới thiệu cấu trúc và nội dung chủ điểm phần nghe part 3
 • Bài 40: Các dạng câu hỏi và cách nghe để trả lời chúng
 • Bài 41: Chiến lược làm bài part 3
 • Bài 42: Bài luyện tập part 3

Phần 5: Listening Part 4: Talks

 • Bài 43: Giới thiệu cấu trúc và chủ điểm nội dung part 4
 • Bài 44: Chiến lược làm bài part 4
 • Bài 45: Bài tập part 4

Phần 6: Reading Part 5: Sentence Completion

 • Bài 46: Tổng quan về part 5
 • Bài 47: Danh từ (Nouns)
 • Bài 48: Tính từ (Adjectives)
 • Bài 49: Động từ (Verbs)
 • Bài 50: Trạng từ (Adverbs)
 • Bài 51: Đại từ (Pronouns)
 • Bài 52: Công thức thì (Tense Formula)
 • Bài 53: Động từ khiếm khuyết (Auxiliaries)
 • Bài 54: Liên từ (Conjunctions)
 • Bài 55: Giới từ (Prepositions)
 • Bài 56: Câu cầu khiến (Causative)
 • Bài 57: Câu điều kiện (IF Clause)
 • Bài 58: Đảo ngữ (Inversion)
 • Bài 59: Cụm động từ (Phrasal Verbs)

Phần 7: Reading Part 6: Text Completion

 • Bài 60: Tổng quan và kỹ năng làm bài part 6
 • Bài 61: Luyện tập part 6
 • Phần 8: Reading Part 7: Reading Comprehension
 • Bài 62: Tổng quan về part 7
 • Bài 63: Các dạng câu hỏi thường gặp
 • Bài 64: Các kỹ năng và tiến trình làm bài part 7
 • Bài 65: Lá thư thương mại (Business Letter)
 • Bài 66: Thư điện tử (Email)
 • Bài 67: Bài quảng cáo (Advertisement)
 • Bài 68: Thông báo (Memo)
 • Bài 69: Bài báo (Article)
 • Bài 70: Tổng kết

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Dương Minh Trí

giảng viên dương minh trí

Đánh giá của học viên tại Chiến lược học TOEIC từ A đến Z – Edumall

đánh giá học viên tại khoá học Chiến lược học TOEIC từ A đến Z - Edumall

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Chiến lược học TOEIC từ A đến Z – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button